Katonadolog – amerikai film

Az akaratuk ellenére párba állított egykori elit gyalogos katona, JACKSON BRIGGS (Channing Tatum) és LULU (egy belga malinois rendőrkutya) végigszáguld a Csendes-óceán partvidékén, hogy időben odaérjenek legjobb barátjuk temetésére. Az izgalmas száz perces film szinopszisát ajánljuk olvasóink figyelmébe!

Briggs magányosanéldegél egy hegyvidékivárosban,miután egy közel-keleti háborúsövezetbenagysérülést szenvedett.  Keményen edz, hogy személyi biztonságivállalkozókéntismétmunkábaállhasson, addig is szendvicsbolti eladóként keresi a kenyerét. Ahhoz, hogy a majonéztés a minimálbértelsőosztályraésévi 200 000 dollárracserélhesse, Briggsnek szüksége van egy ajánlólevélrekorábbiparancsnokától, JONES KAPITÁNYTÓL. A gond az, hogy Jones nem hajlandó fogadni a hívásait. Ekkor Briggs váratlanulhírt kap arról, hogy legközelebbikatonatársa, RILEY RODRIGUEZ kutyás ranger meghalt, miutánmotorjával fejjel belerohant egy fába.

A FORT LEWIS támaszpont melletti bárban Briggs újraösszejön a régi haverokkal, hogy megemlékezzenekRileyról. Briggs segítségértkönyörög Jones kapitánynak, ám pontosan azt a választ kapja, amitőlrettegett: Jones nem adhat ajánlólevelet Briggsnek, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy korábbi rohamai teljesen megszűntek.Másnap kora reggel, a bár elhagyatott parkolójában Briggs éppen a terepjárójában alussza ki másnaposságát, amikor Jones kirángatja,és megparancsolja neki, hogy jelentkezzen a zászlóaljánál.

A zászlóaljnál a kapuőr nem engedi át Briggset, mert lejárt a katonai igazolványa. “Szerinted mekkora esély van rá, hogy terrorista vagyok, tesó?” Jones begördül egy dzsippel, ésengedélyezi a kapunyitást,miközben Briggs kinyújtottközépsőujjával tiszteleg az őrnek. Briggs követi Jonest a barakkba, mert azt hiszi, hogy Jones jobb belátásratért,ésvégre megkapja az ajánlását. Jones ehelyett megkérdezitőle,emlékszik-e még LULURA, az őrültrendőrkutyára, akinek Riley volt a gazdája(és akinek kedvenc sportja Briggs életénekmegkeserítése volt). Az állatposzttraumás stresszszindrómája olyan súlyos, hogy a hadsereg állatorvosaimár lemondtak róla. Most, hogy Riley elment, nem fognak olyan kutyavezetőttalálni, aki hajlandó volna vele dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint elaltatják, ami sok, Luluhoz hasonló, nyugalmazott különlegesműveleti munkakutya sorsa. Jones ezért alkut ajánl Briggsnek: Riley családjaszeretné, ha Lulu ott lenne a temetésen. A kutya azonban nincs abban az állapotban, hogy repülhessen, a zászlóalj pedig alig huszonnégyóramúlva indul a következőkülföldibevetésre. Jones tehát megadja Briggsnek a kértajánlólevelet, ha elviszi Lulut a temetésre, majd elszállítja egy távoli katonai bázisra, ahol találkozhat a Teremtővel. Briggs átveszi a kapitánytól Lulu “Szeretem magam” könyvét (ami egy olyan, feljegyzéseketésfényképekettartalmazónapló, amit a kutyavezetők a kutyájuk katonai szolgálatáról vezetnek), éskelletlenül ugyan, de elfogadja az ajánlatot. Lulut a terepjáróhátsóülésén elhelyezett ketrecbe zárja,ésnekivág a küldetésnek.

MIUTÁNÚTNAK INDULNAK, Lulut nem lehet elhallgattatni. Ugat, őrjöng,ésúgyáltalában Briggs agyára megy.  EGY LŐTÉRPARKOLÓJÁBAN Briggs megpróbálja kiengedni Lulut a ketrecéből,ám a kutya nem bízik benne. A LŐTÉREN Briggs nehezen tud koncentrálni, mivel komisz migrénésfülzúgástörrá.Akárcsak Lulu, ő is egy roncs, csak árnyéka egykori önmagának. Briggs bekap néhánytablettát egy üvegcséből, amit mindig magánál tart. A PARKOLÓBAVISSZATÉRVE Briggs látja, hogy a ketrecéből kiszabadult Lulu éppen az autóbőrülését marcangolja. Briggs elveszíti a fejét.PÁR PERC MÚLVAnéhányallergiagyógyszerrelés hot doggal tér vissza. Lulu hamarosan álomországbantaláljamagát.

Egy PORTLANDI BÁRBAN,miközben Lulu a kocsiban alszik, Briggs sorra kudarcot vall a megszólitottnőknél. A baloldali szépségszámára Briggs egy jobboldali háborúsuszító, a szexi értelmiségi szerint pedig üresfejűfajankó.  Az ultramenő tech fickók az angolnak egy olyan változatát beszélik, amit Briggs egyszerűen nem is ért.Nyilvánvaló, hogy ma este senkit sem fog felszedni. A BÁR MELLETTI SIKÁTORBAN Briggs békítőszándékkalennivalótkínál a nemrégébredt Lulunak. Lulu azonban nem hajlandó semmit elfogadni a kezéből. Ekkor kétnősétál el mellettük, ZOE és BELLA, ésmegcsodálják Lulut, miközbenbeszélgetésbe elegyednek Briggsszel. ZOE és BELLA a lakásukbanelárulják, hogy ők”tantrikák”, ami azt jelenti, hogy segítenekmásoknak feloldani az energiablokkokat, hogy maradéktalanul tapasztalhassák meg a szexuálisörömöt. A trió lassan megismerkedik egymással,először egy kis beszélgetéssel, majd némizenével,végül pedig… masszázzsal.Ám ekkor Lulu (aki kint vár a kocsiban) ugatni kezd, ésfélbeszakítja a műveletet. KINT AZ UTCÁN egy szomszédkővelpróbáljabetörni a terepjáróablakát, hogy kiszabadítsa Lulut. Briggs figyelmezteti, hogy hagyja abba, de márkéső. Amint a kőbetöri az ablakot, Lulu kiugrik a kocsiból,ésráugrik a szomszédkarjára. Briggs lerángatjaróla,miközben a szomszéd üvölt a fájdalomtól. Az édeshármasreményeörökreelszáll.

MIUTÁNISMÉTÚTRA KELNEK – a hátsó ablakra ragasztott szemeteszsákkal -, Briggs elmagyarázza Lulunak, hogy milyen szörnyűutitársnak tartja. A beszélgetéselégegyoldalú, de valahogy mégisúgyérezzük, hogy kommunikálnakegymással az utasok. Lulu szimatolni ésszűkölni kezd, miközben egy gyönyörű,kétoldalt magas fákkalövezettországúton kanyarognak. Kiszabadítjamagát a nyakörvéből,és a szemeteszsákonkeresztül kiugrik az ablakon. Briggs lehúzódik az útszélére,és Lulu után iramodik a sűrűmamutfenyőerdőbe.  AZ ERDŐBEN Briggs megpróbál Lulu nyomára bukkanni.  Biztos benne, hogy végleg elvesztette, ám ekkor friss vért pillant meg a földön; Lulu megsérült.Követi az állatnyomát egy eldugott ÜVEGHÁZIG. Briggs lassan belép,ésrájön, hogy egy titkos marihuána-termesztőmelegházban van. Hirtelen egy nyugtatólövedékfúródik a fenekébe. Briggs gyorsan kirántja, de márkéső: arccal előre a földre zuhan. KÉSŐBB egy lerobbant pajtábanébred, egy székhezkötözve. EGY HATALMAS FICKÓ (GUS) jelenik meg, és vallatni kezdi. Gus azzal vádolja Briggst, hogy egy riválistermelőbérelte fel. Briggs tagadja a vádakat, éskönyörög, hogy adják vissza a kutyáját. Gus megfenyegeti Briggset, majd távozik,így Briggsnek van ideje kiszabadulni, ésmagához venni egy fejszét.

EGY RÉGITANYAHÁZBAN Briggs lopakodva becserkészi Gust. Mielőttfelaprítanátűzifának, megpillant egy NŐT (Gus feleségét,TAMARÁT), aki a kezéből eteti Lulut. Lulu nyugodt, és hagyja, hogy Tamara megvizsgálja a mancsait, hogy megtudja, honnan származik a vér. Briggs előbukkanrejtekéből. A rémültGusrólésTamaráról azonnal kiderül, hogy csak jót akarnak. Tamara azt mondja, ellátja Lulu sérült mancsát, ad Gusnak és Briggsnek némiennivalót,éskiküldiőket, hogy barátkozzanak.  KINT AZ UDVARON Gus és Briggs átlapozza Lulu “Szeretem magam” könyvét,és Briggs elmeséli, mi mindent csinált Lulu a háborúban. A kutya rettenthetetlen vagány volt, aki számtalan életet mentett meg. Ezután csatlakozik hozzájuk a frissen gyógyult Lulu és Tamara. Tamara azt állítjamagáról, hogy háziállat-médium,ésbeszélni kezd Briggsnek a kutya állapotáról.Érzékeny pontra tapint, amikor megemlíti a férfihároméveslányát, Samet. Miután Briggs megkériTamarát, hogy inkább csak Luluval foglalkozzon, a nő elmondja, hogy a kutya mindig is arrólálmodott, hogy kényelmeságyban aludhasson. 

EGY SAN FRANCISCO-I LUXUSHOTELBEN Briggs sötétszemüvegben, egyik kezébenfehér bottal, a másikban Lulu pórázávallátható. Lulu a BíborSzívkitüntetésselékesítettszolgálatimellényét viseli. Briggs kicsal egy ingyenes szállodailakosztályt A RECEPCIÓSTÓL, aki megköszöni Lulunak, amit a hazáért tett, miközben BRIGGS, A VAK KATONA szemérmetlenülflörtöl. Briggs és Lulu a pazar szállodailakosztálybanünneplik a jósorsukat, szobaszervizt rendelnek, és vesznek egy fürdőt.KÉSŐBB, amikor Briggs átsétál Luluval a szállodahallján, hogy éjszakaivárosnézésre induljanak, Lulu felfigyel egy FEHÉR MUSZLIM KÖPENYESVENDÉGRE (DR. AL FARIDRA), ésutánairamodik. Briggs üldözőbe veszi (A VAK EMBER, AKI EGYSZER CSAK LÁT),miközben jobbra-balra testek repülnek.  Briggs Lulu pórázaután veti magát, de márkéső:sötétszemüvege a földre zuhan, éslátja, hogy Lulu az egészszálloda szeme láttára nekiesik Dr. Al Faridnak, aki egy virágoskirakatábacsapódik.

A RENDŐRÖRSFOGDÁJÁBAN Briggs elmagyarázza a felügyelőnek, hogy Lulu nagyon jó katona volt, és csak a kiképzésénekmegfelelően cselekedett, amikor egy olyan külsejű ember után eredt, mint Dr. Al Farid. A rendőrről, akivel beszélget,kiderül, hogy azelőtt katonai rendőr volt, ésutálja a rangereket, mert lekezelőenbántak vele a tengerentúlon.Közli Briggs-szel, hogy a hétvégétfogdábantölti,és nem fog tudni részt venni a temetésen.Később, egy azonosítássorán Briggs felelősségetvállaltetteiért,hőskéntvédi Lulut, éskéri, hogy legalább  vigyék el a kutyát Riley temetésére. Dr. Al Farid meghatódik,ésúgydönt, nem tesz feljelentést. Briggs és Lulu útnak indulnak, de előttemég beintenek a volt katonai rendőrnek… mint a régiszépidőkben.

A BIG SUR partvidéken Briggs mégtöbbet olvas Luluról a “Szeretem magam” könyvben.Kiderül, hogy Lulunak van egy testvére, NUKE, aki gazdájával a Los Angeles-i tengerpart közelébenél. Briggs elmondja Lulunak, hogy neki is vannak rokonai Los Angelesben, és azt javasolja, látogassák meg Lulu testvérét,feltéve, hogy Lulu jól viselkedik. Kezet ráznak.

LOS ANGELESBEN Briggs bekopogtat volt barátnője, NIKI lakásánakajtaján,kezében egy plüssegyszarvúval. Amikor Niki ajtót nyit, Briggs megpillantja a lányát (az ŐLÁNYÁT), SAMET, amint a nappaliban játszik a földön. Niki nem tűniktúl boldognak Briggs láttán,és gyorsan közli Sammel, hogy a férfi csak egy barátja. Lulu a kocsiból figyeli, amint Briggs

leforrázvakilép Niki házából,kezében a plüssállattal.  Briggs beszáll a kocsiba, és odahajítja a játékot Lulunak.  Az én családomnálmárpróbálkoztunk, most próbálkozzunk a tiédnél!

Santa Monicában, EGY KIS HÁZELŐTT Lulu, miután kiszagolja a fivérét,kirántjamagát Briggs kezéből. Felrohan a kocsibehajtón,és az egykori kutyavezető, NOAH karjába veti magát, majd boldogan játszani kezd NUKE-kal. NOAH hátsókertjében Briggs megtudja, hogy Riley és Lulu egy ideig Noah-nál lakott, aki megpróbáltsegíteni nekik poszttraumás stressz-szindrómájukkezelésében. Noah szerint a kutyákszámára a trauma gyógyításának kulcsa a csibészelés. Később, amikor Noah és Briggs a terepjáróhozsétálnak, hogy elbúcsúzzanak, felfedezik, hogy a kocsit feltörték,és Riley holmija (amit Briggsnek kellett volna elvinnie a temetésre)eltűnt.  Noah azonban tudja, mit kell tennie.  Lulu orra alá dugja Riley KATONAI IGAZOLVÁNYÁT,ésutasítja, hogy KERESSE!  LULU és NUKE kisvártatva SANTA MONICA utcáinátkövetik RILEY nyomát,ésvégül eljutnak a MÓLÓ ALATTI HAJLÉKTALANTÁBORHELYRE, ahol Lulu egy kis sátorbanmegtalálja Riley ellopott felszerelését.Miközbenösszeszedik Riley cuccait, egy dühösférfi bukkan fel Riley katonai egyenruhájában, aki veteránnak mondja magát. Briggs szóváltásba keveredik vele, majd erőszakkallerángatjaróla az egyenruhát,és otthagyja a földön fetrengőférfit. A hazafeléúton Noah emlékezteti Briggset, milyen kevésválasztja el őket a hajléktalanveterántól.Miközben Briggs bepakolja Lulut a terepjáróba, Noah elárulja neki, hogy Riley súlyosandepressziós volt, ésvalószínűlegönkezével vetett véget az életének. Briggset mélyenmegrázza a hír. Elhajt az éjszakába.

EGY SIVATAGI ORSZÁGÚTON, egy felhőszakadáskellősközepén lerobban a terepjáró. Briggs és Lulu talál egy ELHAGYATOTT, RÉGIKUNYHÓT, ott keresnek menedéket. Lulu halálrarémül a mennydörgéstőlés a villámlástól; vadul ugat ésfenyegetően vicsorog Briggsre, már-márrátámad.Briggs tehetetlennek érzimagát,ésdühös,amiértvalószínűleglekésik a temetést.Egyedül nekiered az esőben, majd hátrapillant,éslátja, hogy Lulu összekuporodott egy széken. Visszamegy a kutyához,ésúgydönt, hogy lejátssza neki A Grace klinika DVD-t, amelyet a “Szeretem magam” könyvbentalált.Összebújvavárják ki a vihar végét.Másnap reggel Briggs és Lulu hátrahagyják a terepjárót,és gyalog vágnak neki a sivatagnak. Amikor Lulu lába felmondja a szolgálatot, Briggs mindenre elszántan a hátára kapja a kutyát.

Éppenidőbenérkeznek meg a SIVATAGI TEMETŐBE. Lulu Riley csizmájamellé kuporodik a gyászolócsaládtagok mellett, miközben Rileyt a hadsereg díszőrsége teljes katonai tiszteletadásbanrészesíti. Felharsan a gyászkürt. A temetésután Briggs részvétetnyilvánít Riley szüleinek, majd Luluval ismétútra kelnek. EGY SZABADTÉRI SIVATAGI MŰHELYBEN egy autószerelőmegjavítja a terepjárót.Ismét elindulnak, ezúttal White Sands felé veszik az irányt,és Lulu sorsánaksúlya kezd Briggsre nehezedni. Aznap este EGY MOTELBEN szállnak meg, és Briggs az éjszakaközepén arra ébred, hogy rohama van. Lulu mellette van, és olyan szeretettel vigyázrá, amilyet Briggs feltehetőenmég soha nem tapasztalt. 

A WHITE SANDS KAPUJÁBAN Briggs elbúcsúzikLulutól,éskelletlenülátadja egy MOGORVA TIZEDESNEK, aki szorosan tartott pórázon vezeti el a kutyát. Lulu kérdőnnéz Briggsre, nem érti, hogy mitörténik. Amikor Briggs elhajt, belenéz a visszapillantótükörbe,éslátja, hogy Lulu megpróbál elszabadulni, hogy utánaszaladhasson. Briggs rövidtépődésutánhátramenetbe kapcsolja a terepjárót.  A kapunál Briggs odarohan Luluhoz, elveszi az értetlentizedestől,és sietve visszarakja a kocsijába. Gondolkodásnélkülrálép a gázra,és ezzel gyakorlatilag búcsút mond a testőrimagánvállalkozásígéretének. Lulu ésőismétútra kelnek. A KOCSIBAN Briggs és Lulu egymásra pillant, és szavak nélkül is megértikegymást. Egy csapatot alkotnak.

JELENETSOR: Briggs és Noah Luluval, kiképzéscsibészbundában. Briggs és Lulu a tengerparton hancúroznak,és Lulu elkap egy frizbit. Briggs és Noah egy PTSD-s veteránoknak szervezett terápiás csoportban. NIKI HÁZA: a bejáratiajtókinyílik, Niki és a lánya a nappaliban játszanak a földön. Briggs belép,és lassan leülmelléjük, figyeli, ahogy játszanak. Valami megváltozott benne, méghozzájóirányba. A CSENDES-ÓCEÁNRANÉZŐSZIKLÁN Briggs és Lulu a tengerpartban gyönyörködik. Briggs verset ír, hogy megköszönje Lulunak, hogy megmentette az életét

D.G.

tabs-top
More in Kultúra
A vadvilág napjára készül az Állatkert

Március 3-án, a vadvilág napján programok sokaságával várják a látogatókat, köztük is különösen az iskolás és óvodás csoportokat a Budapesti...

Close