„30 éve szabadon” – konferencia a Váci Dunakanyar Színházban

A rendszerváltás hatásai a kulturális és színházi életre a Visegrádi Csoport országaiban

A Váci Dunakanyar Színház 2019. november 8-án a Visegrádi Négyek országainak részvételével a rendszerváltás eseményeit feldolgozó konferenciát szervezett „30 éve szabadon…” – a rendszerváltás hatásai a kulturális, a színházi életre a Visegrádi Csoport országaiban címmel.

Azt a kérdést vizsgálták, hogy miként formálták az egyes nemzetek művészetét a külső hatások, milyen befolyással volt a rendszerváltás a színházi- és kulturális életre.

A négy ország közös tapasztalatokkal rendelkezik arról a hirtelen nyitásról Nyugat- Európa felé, mely 1989 után következett be. Ezért érdemes volt áttekinteni, megbeszélni az elmúlt 30 év színház- és kultúratörténetét – a nemzetközi hatások tükrében is

A konferencián azt is részletesen vizsgálták, hogy a rendszerváltás milyen strukturális és finanszírozási átalakulást hozott az egyes országokban, illetve hogy milyen változások történtek a témaválasztás és a dramaturgia tekintetében. A lengyel, a cseh és a szlovák példák részletes megismerésén keresztül kívánták feltárni a rendszerben lévő ellentmondásokat, továbbá olyan hasznos következtetéseket levonni, melyek előremutatóak lehetnek a jövőben.

A konferenciát mintegy bevezető sajtótájékoztatón Kis Domonkos Márk, „házigazda” a Váci Dunakanyar Színház igazgatója áttekintést adott a V4 eddigi rendezvényeiről, összejöveteleiről, tapasztalatairól, majd bemutatta a jelen konferencia meghívott neves külföldi és hazai szakembereit. A moderátor feladatokat Szász Zsolt látta el.

Megnyitóbeszédet Kis Domonkos Márk igazgató, köszöntőt pedig Joanna Urbańska, a Lengyel Intézet igazgatója mondott.

A konferencia moderátora, Szász Zsolt Bábművész, dramaturg, rendező, a Szcenárium felelős szerkesztője: Milyen volt, milyen most – Körkép a Közép-európai térség kulturális, színházi életéről témában tartott beszámolót, majd Dr. Pászt Patrícia – a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa, műfordító: A lengyel dráma transzformációja 1990-től napjainkig c. előadása következett. Kitért arra, hogy a rendszerváltás után a cenzúra eltörlése milyen új helyzetet teremtett, mind a témaválasztásokban, rendezőgeneráció-váltásban, a közönség ízlésváltásában, stb.

Krystof Dubiel – Kulturális menedzser, producer, promóter, színházi rendező: Szent színház – az átkozott színház – a szabadság tere lengyel nyelven tartott (magyarra fordított) igen hosszúra sikeredett előadásában a szerteágazó, rendkívül összetett téma gazdagságára számos – néha meghökkentő – példát hozott. Obszcénnek tűnő jelenetek, darabok (lásd „Átok” c. színmű) megemlítése jól érzékeltette a művészet határait.

Ónodi Daniella – Vertigo Szlovák Színház igazgatója: Szlovák színjátszás Magyarországon, különös tekintettel a Vertigo Szlovák Színház működésére c. beszámolójában történeti áttekintést adott a magyarországi szlovák színjátszás kezdeti nehéz (sanyarú?) helyzetéről, majd a javuló tendenciákról, külön kiemelve a tótkomlósi, ill. szarvasi tevékenységeket. Megtudtuk, nem csak Magyarországon, de gyakran Szlovákiában is fellépnek.

Tóth Tibor – a Komáromi Jókai Színház igazgatója: A rendszerváltás hatása a „szlovmagy” színházi közegben c. előadásában Trianontól napjainkig átívelően ismertette a magyar színjátszás helyzetét, kitérve a Magyar Területi Színház (Komárom) tevékenységére. Mint mondta, a magyar lakosság fogyása érezhetően kihat(ott) a színház látogatottságára is. Lényegében ehhez a témához kapcsolódott – mintegy azt kiegészítve következett Havasi Péter- színésznek, a Kassa Óvárosi Kulturális Bizottság elnökének: A kassai kulturális élet és a független színházak c. témában elhangzott – kötetlen stílusú, szinte beszélgetés jellegű – előadása.

Dr. Angi János – múzeumigazgató egyetemi docens: A múzeumi szféra az elmúlt harminc évben témakörben tartott előadásában a múzeumok 45 utáni helyzetéből kiindulva az elmúlt 30 évben bekövetkező változásokat tekintette át – napjainkig bezárólag, egyben kitérve a Déri Frigyes adományozta gazdag debreceni gyűjtemény történetére.

Bokor Attila – filmrendező, forgatókönyvíró, zenész: Hogyan lett egy zenészből politikai menekült az USA-ban és filmrendező Magyarországon témaválasztása már magában felvillanyozta a hallgatóságot, hát még sajátos, kötetlen hangú, színes előadásmódja.

Tarpai Viktória – a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Váci Dunakanyar Színház igen tehetséges, fiatal színésze: Kárpátaljai magyar színházi élet viszontagságos sorsáról, különös figyelemmel a Beregszászi Színházra, ismertette gondolatait.

Szarvas József – neves színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja: A művészet kultúra hordozó, kultúra közvetítő lehetősége és felelőssége témájú előadása igen érdekes gondolatokat vetett fel, de annál is érdekesebbek voltak a színészi életének alakulásában bekövetkező fordulatok, s kiteljesedő érdeklődése a felvidéki színházi élet irányában. A kötetlen, lebilincselő stílusú előadását Susán Ferenc – a Zenthe Ferenc Színház produkciós igazgatójának: Salgótarjáni társulatépítés a rendszerváltás előtt és után c. előadása követte.

Végezetül Kis Domonkos Márk, a házigazda színházigazgató: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó nemzetközi együttműködései témában fejtette ki záró gondolatait.

Igazából a jövő fogja eldöntetni, hogy mennyire volt hasznos a konferencia. De ebben a résztvevőknek nem lehetett kétsége. Bizonyára nagyon hasznos volt a rendezvény – biztatóan a további együttműködésre, annak elmélyítésére.

Dr. Kölcsei Tamás

tabs-top
More in Hungary, Kultúra, Science & tech
Szabadság

Szabadság többé nem lesz véres a zászlód, Ha törvényt betartják vádlottak és vádlók. Újliberál filosz okádja a lángot, És lesznek...

Close