Híradás egy asztrológiai konferenciáról

Az asztrológia megítélése szélsőségesen megosztja a közvéleményt. A hivatalos – mondjuk úgy: a tudósi – álláspont szerint az asztrológia nyilvánvalóan áltudomány, ami alapvetően az emberi hiszékenységre alapozódik.

Az asztrológusok ezt köszönik szépen, de tovább folytatják munkájukat, azzal a szent meggyőződéssel, hogy nekik rálátásuk van a materiális világon túl lévő teljes világra, és pontosan ez a tudás vagy képesség teszi őket alkalmassá arra, hogy megkülönböztessék magukat a szigorú ok-oksági viszonyokat vizsgáló “akadémikus” szemléletű szakemberektől.

Mivel itt – hogy a marxi terminológiát használjuk – “antagonisztikus ellentét feszül” a két nézet között, ezért különösen tanulságos meghallgatni, hogy milyen témákkal foglalkoznak és milyen eredményeket értek el e szakterület kiválóságai. És hát hol máshol lehetne ezt leginkább megtenni, mint egy asztrológia konferencián? Nos, erre kiváló lehetőség mutatkozott a szeptember 29-i rendezvényen, melyet az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete szervezett. Ezen munkában különösen fontos szerep jutott Bogdán-Körmöczi Júliának, az Egyesület alapítójának és jelenlegi elnökének.

*

E cikk szerzője közel két évtizede azzal a kérdéskörrel behatóan foglalkozik, hogy lehet-e az asztrológiai állításokat egzakt módszerekkel igazolni, pontosítani, netán cáfolni. Megkockáztatható tehát hogy viszonylag pontos, és elfogulatlan véleményt tudok alkotni erről a nyilvánvalóan személyes érdekekkel átszőtt és egyéni világképekre alapozott diszciplínáról.

Mielőtt még az egyes előadásokra kitérnék, célszerű a konferencia egészéről szót ejteni. Emlékemben felidéződött a nagyjából két évtizeddel ezelőtt, a Bábszínházban tartott nagyszabású rendezvény, ahol a hallgatóság megtöltötte a teljes színháztermet. Hatalmas eufória kísérte ebben az időben ezt a „hamvaiból újjáéledő” diszciplínát. Az akkori rendezvényen megjelent szinte minden fontos hazai asztrológus, akik előadást és kerekasztal-beszélgetést is tartottak.

Ismereteim szerint ezt azóta sem sikerült nemhogy megismételni, de még közel hasonlót sem létrehozni. A mostani rendezvény nagyjából száz hallgatót vonzott.

A másik feltűnő jelenség, hogy a szakma ikonikus figurái ezért vagy azért (nyilván az okok eltérhetnek) nem érezték szükségét, hogy személyes jelenlétükkel emeljék a rendezvény rangját.

Persze minden bajban van valami jó. Pontosan a “nagy öregek” tartózkodó távolléte tette lehetővé, hogy ezen a konferencián jórészt már egy új generáció képviselői szólaljanak meg. Ők azok, akik nyitottabbak az új gondolatokra és új módszerekre.

Ami azonban továbbra is megmaradt, az a hallgatóság nemek szerinti megoszlása. Akkor is, és most is a hallgatóság jó kilencven százaléka a nők köréből került ki.

Előadások, előadók

Gyaníthatóan az ott elhangzott előadásoknak már a címei meglehetősen idegenek, netán még riasztóak is lehetnek az átlagember számára. Ezért aztán nem is térnék ki külön “A bolygók terminusainak speciális használata” (Villányi Miklós), “Életóra progressziós technika” (Gosztonyi Tímea) vagy a “Primer direkció és képlet pontosítása” (Nyáry Géza és Pernyei Gábor) és hasonló prezentációkra. A konferencia első sorban azokhoz szólt, akik tanultak már asztrológiát.

Három előadást viszont így is célszerű kiemelni a gazdag programból. Szabó Zsuzsanna “Aszcendens és megjelenés; sérülékeny aszcendens pontok” című előadása érdekes kérdéskört taglalt. A témában kevésbé jártas olvasók számára megemlítendő, hogy a tradicionális asztrológia tanítása szerint a külső megjelenés, valamint a születés időpontjában és helyén, a keleti égbolton felkelő égi pont, az ún. aszcendens és a szülött fizikai kinézete között szoros kapcsolat van. Az előadó ezt példákkal illusztrálva mutatta be. Ezen kívül nagyon sokat foglalkozott betegségekkel, különösen a születéskori vagy gyerekkorban kapott súlyos sérülésekkel. E munka során nagyon komoly adatbázist tudott létrehozni a megismert sorstársak adatai alapján. Az ebből levont tanulságokat mutatta be előadása második részében. Az anyag elolvasható szerző Asztrológia Páholy honlapján.

Lendületes és informatív előadás és workshopokat tartott Griga Zsuzsanna “Karmikus mélyrétegek a születési képletben” címmel. Talán mondanom sem kell, hogy mindez feltételezi, hogy a hallgató elfogadja a reinkarnáció tanát, melynek egyik központi tétele az előző életek egyfajta hozadékaként bekövetkezett fóbiák, traumák, és nehezen kezelhető élethelyzetek. Az előadó, Griga Zsuzsanna – Judy Hall első számú tanítványa – nemzetközi szinten ismert és elismert asztrológus, asztrológia tanár, számos magyar és angol nyelvű könyv és DVD szerzője, az Avalon Asztrológia Iskola alapítója, a Tiszta Forrás Parapszichológiai és Természetgyógyászati Iskola tanára. Előadásában többek között azt fejtegette, hogy az előző életek végtelen sorában már mindenki a szenvedés legkülönbözőbb formáit élte át – megölték, börtönbe vetették, megkínozták stb. -, a kérdés azonban az, hogy sikerült-e ezeket a karmikus sebeket begyógyítani, vagy ezek még a mostani életünkben is hatnak.

Egy további asztrológiai irányzatot, az asztrológiai pszichológiát képviseli Bertalan Éva. Ő a svájci Huber házaspár módszerét alkalmazza, sőt azt ő maga honosította meg azt 2000-ben Magyarországon is. Egy saját könyv, egy könyv fordítás és sok cikk, előadás szerzője, előadója. A konferencián bemutatta az emberiség horoszkópját, amely Claude Weiss svájci asztrológusnak köszönhetően európai mundán asztrológusok szakmai körében évtizedek óta ismert és használatos.

Hitek és remények

A rendezvényt követően egyesület céljairól és az alapító személyes motivációiról is sikerült beszélni Bogdán-Körmöczi Júliával.

Az a vélemény alakul ki bennem, hogy ő egy rendkívül nyitott személyiség, aki őszintén hisz az asztrológiában, s ezért hajlandó nagyon sokat is tenni. Szorgalmazta például az Astronovum c. szakmai folyóirat megjelenését, melyet saját maga tördel (tanúsíthatom: kifejezetten szépen, ízlésesen).

“Az egyesület alapítását megelőzte több év készülődés, puhatolózás, és várokozás a részemről, hogy alakul-e hazánkban valami, ami inkább összehozza a szakmai csoportokat, mint széttagolja. Nem láttam ilyet.” – mondta.

Minden külön magyarázat helyett idézek a hozzám küldött leveléből, ami egyben az ars poeticájának is tekinthető.

„Sok internetes csoportnak vagyok tagja, látom mi zajlik ott, és évek óta veszek részt személyesen a nagyobb rendezvényeken, de azt tapasztaltam, hogy egy bizonyos szinten megreked a szakmaiság. Egyetlen egy csoportot kivéve nincs ma Magyarországon olyan szakmai közösség, ahol a végzett asztrológusok továbbképzése, munkacsoportokká alakulása megtörténne. Az egyes iskolák és azok vezető oktatói körül vannak kisebb közösségek, de ezek egymással nem nagyon működnek együtt. Nincs egységes arculata a szakmánknak, nincs meghatározható struktúrája, hogy milyen alapokról milyen irányzatok képviseltetik magukat, és főleg nincs szakmai érdekvédelem, és belső továbbképző, sőt ellenőrző rendszer sem. Ma, ha valaki elvégez egy online két hónapos kurzust, és azt állítja magáról, hogy asztrológus, akkor látszólag semmiben sem különbözik attól a szakembertől, akinek több évtizedes munkája és tanulása van a minőségi szakmaiságában, a titulusuk ugyanaz lehet a névjegyükön. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem az asztrológusi szakma óriási felelősséggel jár, életeket határoz meg a tanácsadás, és az ott elmondottak, muszáj, hogy ennek meglegyen a képzési és szakmai háttere.”

Szabó Szilárd

tabs-top