Sikerre születtek? – 4. rész

Cikksorozatunk eddigi részeiben azt vizsgáltuk, hogy a születés NAPJA hatással van e a különleges életutat befutó emberekre. Ez a kérdéskör tipikusan olyan, ami sem a ‘fősodratú’ tudósok, sem az ezotéria híveit nem elégíti ki. Az első csoportba tartozók lehet, bizonyára már a vizsgálat megalapozottságát vitatják, miközben az asztrológia hívei arra hivatkoznak, hogy a Napjegy csupán egyike a számos asztrológiai jelölőnek.

A most bemutatott vizsgálat természetesen nem állt meg a Nap állatövi helyzetére vonatkozó elemzésnél. Néhány más részeredményt most is be tudunk mutatni. Ezek részletezésére – amennyiben erre egyáltalán igény mutatkozik – egy későbbi publikációban kerülhet sor.

Hold jegy gyakorisága

A Hold hatásait nem lehet figyelmen kívül hagyni a vizsgálatnál. Nem csupán azért, mert asztrológiai szóhasználattal fő világosító, hanem azért is, mert a Hold hatása ténylegesen is kimutatható a humán kutatások során. A kérdés persze az, hogy lehet-e ennek asztrológiai vonatkozásait is kimutatni, vagy elegendő, ha csupán a Hold gravitációs hatásával számolni (ez utóbbi esetben ugyanis az asztrológiának semmi értelme, hiszen a holdhatás tiszta fizika és élettan). A vizsgálatom pontosan ennek tisztázását célozta.

A Hold látszólagos légi pályáján valóban viszonylag gyorsan halad, és egy napon belül akár jegyet is válthat. Kérdés az, hogy nagy-mintás vizsgálat esetén ezt hogyan kezeljük le. A legjobb megoldás a déli 12 órás feltételezés, mivel ily módon a hiba bekövetkeztének valószínűsége a legkisebb. Minél nagyobb számosságú a minta, annál kisebb a tévedés valószínűsége.

A Holdra vonatkozó vizsgálat esetében – mivel az a Föld körül nagyjából körpályán kering – a jegyek egyenletes eloszlásra lehetett számítani. Ez nagyjából be is igazolódott (a legtöbb jegy esetében a gyakoriság 8% plusz-mínusz 1 százalék), egyedül a Kos jegy előfordulása volt kiugróan magas (12,5%). Színészek esetében az arány még magasabb volt (13,4%).

Egyéb planéták

Hasonló vizsgálatok természetesen elvégezhetők más bolygókra is. Ilyen mennyiség esetén azonban erre egy egyszerű szoftverre lett volna szükség, ami sajnos nem állt rendelkezésemre.

Egyes asztrológusok felvetették, hogy a fentiek mellett célszerű lenne a Szaturnusz hatását megvizsgálni. Erre végül is nem került sor, a következők miatt.

A Szaturnusz ún. lassú bolygó, ami alatt az értendő, hogy sokáig tartózkodik egy jegyben, ezért e bolygó születési képletben lévő gyakorisága alapvetően attól függ, hogy mikor (milyen korszakban) születtek a mintában szereplő személyek. Tekintve, hogy a mintában zömmel korábban élt emberek vannak, ez a tény alapvetően torzítja az eloszlást, se következtében az eredmények értékelhetetlenek lennének ennek.

További probléma, hogy az Szaturnusz analogikus jelentése asztrológus körökben sem egységes. Például a pszichológiai asztrológia irányzat szerint a Szaturnusz az anya jelölője. Könnyen lehetséges, hogy a karmikus asztrológia a Naprendszerben a Mars és a Jupiter között elhelyezkedő ún. kisbolygóövezetben keringő valamely aszteroidát (kentaurt vagy már bolygótörmeléket) tekint a tehetség és a siker jelölőjének, és nem a Szaturnuszt. Ahány irányzat, annyiféle felfogás, annyi féle értelmezés. Már ott kezdődnek a problémák, hogy tropikus vagy sziderikus zodiákust használunk. Van olyan irányzat is, ahol a jegy végén levő planétát már a következő jegyhez tartozónak tekintik. Nem egységes felfogás az orbiszok vagy a házak tekintetében sem.
Kutatást egy ennyire tisztázatlan katyvaszban nem lehet folytatni. Egy komoly kutatás csak úgy lehetséges, ha ELŐRE rögzítjük, hogy mit akarunk kutatni, milyen feltételek fennállása esetén, és milyen módszerrel.


Összetett vizsgálat (planéta-, jegy-, ill. ház-dominancia)

Jogosan vethető fel, hogy az fentiek csupán a legfontosabb bolygók állatövi jegyeinek gyakoriság adatait mutatják. Az asztrológusok azonban a születési képzet egészét vizsgálják. Ez körülbelül olyan kérdés, mintha egy épölet statikai vizsgálatnál az egy építőanyagok minőségt vizsgálnánk vagy az épület egészét.

Szájer József

Jellemzésképpen a cikk írása idején az érdeklődés homlokterében lévő személyt, dr. Szájer Józsefet választottam ki arra, hogy az ő születési adatán keresztül személtetem a domináns planétákra, jegyekre ill. házakra vonatkozó vizsgálatok elvégezhetőségét. A módszer részletes ismertetésére majd egy későbbi publikációban kerítek sort.

Szájer József születési horoszkópábrája

Szájer József ún. ’Shape’ horoszkópja

Domináns bolygók (modern módszer)

BolygóJegyHázFényszögUralkodóAspektusösszes
pontszám
Dominancia
%
Nap+3+0+5+3+011.15,07%
Hold+3+0+0+0+36.8,22%
Merkúr+4+0+0+3+079,59%
Vénusz+2+0+0+2+48.10,96%
Mars+0+0+0+0+66.8,22%
Jupiter+1+1+0+0+245,48%
Szaturnusz+6+2+0+2+212.16,44%
Uránusz+0+0+0+0+000%
Neptun+4+0+0+0+48.10,96%
Plútó+4+0+0+4+311.15,07%
Domináns elem
ElemPers.TranspDom.SUM
pontok
Dominacia
%
Tűz+3+2+1+06.22,22%
föld+3+2+2+613.48,15%
Levegő+0+4+0+0414,81%
Víz+3+0+1+0414,81%

Rejtett aszcendens
Jegy: 3 x Tűz, 4 x Föld, 2 x Levegő, 2 x Víz – Méltóság: 4 x Kardinális, 5 x Fix, 2 x változó (ASC-sel együtt)
4 x Föld + 5 x Fix = Bika


Mit kellene tenni a továbblépeshez?

A fenti probléma még élesebb lenne, ha a kutatás koronáját jelentő szignifikanciavizsgálatra kerül(ne) sor. Ne kergessünk illúziókat, a magyar asztrológusokat a világból ki lehet kergetni, amikor egy viszonylag egyszerű, nagy megbízhatóságú, és a legkülönbözőbb tudományterületen használt tesztről (konkrétan a khi próbáról) lenne szó.

Fontos feladat lehetne:
– Egy kutatói munkacsoport felállítása, fontos személyek részvételével.
– kutatási terv és feladatspecifikáció elkészítése
– az adatok számának további növelése.
– viszonylag egyszerű segédprogramok készítése
– szignifikanciavizsgálat, khi-négyzet próba.
– publikáció rangos folyóiratban.

A magyar hírességek adatbázisa a jövőben tetszés szerint bővíthető, így egyre pontosabb és meggyőzőbb eredményeket kaphatunk.

Minden további fejlesztés kizárólag azon múlik, hogy rendelkezésre áll-e a jövőben az elengedhetetlenül szükséges személyi, technikai és pénzügyi háttér. E mellett igen hasznos lenne, ha lenne ehhez erkölcsi támogatás valamilyen erre hivatott szervezettől. A magányos kutatók kora ugyanis lejárt.

Szabó Szilárd

tabs-top
More in Science & tech
Sikerre születtek? – 3. rész.

Sorozatunk harmadik részében a kutatás néhány érdekes vonását villantjuk fel. Lehet , hogy számos megállapítása sokak számára meglepő lesz. Könnyen...

Close