Sikerre születtek? – 3. rész.

Sorozatunk harmadik részében a kutatás néhány érdekes vonását villantjuk fel. Lehet , hogy számos megállapítása sokak számára meglepő lesz. Könnyen lehet, hogy ezzel is úgy járunk, mint annak idején Johann Friedrich Böttger, aki az aranycsinálás titkát kutatta, ami eleve reménytelen, viszont a munkája során rájött a porcelánkészítés módjára.

*

Magyar miniszterelnökök

A kutatás számos meglépő eredményt tárt fel. Ezek közül is az egyik legmeghökkentőbb az, midőn a magyar miniszterelnököket vizsgáltam hivatali idejük szerint.

Mint az ismeretes, a miniszterelnöki tisztség betöltője az adott országban a végrehajtó hatalmat irányító állami szerv, a kormány (kabinet, minisztertanács) vezetője. Jogi értelemben ugyan felette áll az államfő, továbbá beszámolási kötelezettséggel tartozik a parlamentnek, – ám ez semmiképpen sem kérdőjelezi meg, hogy az ország vezetésének ö a meghatározó alakja.

Batthyány Lajos vezette első felelős magyar miniszérum megalakulása óta több mint 160 év telt el, s ez idő alatt – ha az átmeneti kormányfői tisztségeket is számítjuk – 60 személy töltötte be ez a tisztséget. Ezek között 8 Ikrek, és 7-7 Skorpió ill. Bak jegyű államférfi található. A gyakorisági lista másik felén pedig a Rákokat (2 személy) illetve Magyarország egyetlen Oroszlán Napjegyű kormányfőjét, akkori terminológia szerint az elnöki tanács elnökét, Grósz Károly-t) találjuk. Ez ellentmond az asztrológia azon állításának, mely szerint az Oroszlán jegyű személy uralomra született, a Rákok pedig a néptömegetek érdekeit képviselik. Mindazonáltal az is tény, hogy nem volt annyi miniszerelnök, akik alapján statisztikailag is hiteles vizsgálatot lehetett volna végezni, annak érdekében, hogy kideríthessük vajon az ő esetükben kimutatható-e valami jellegzetesség a születési idejüket tekintve.

Más a helyzet azonban, ha a hivatali idejüket vizsgáljuk. Nem lehet ugyanis egyformán kezelni, a hosszú ideig pozícióban lévő politikusokat azokkal, akik csak epizódszerepet játszottak a magyar történelemben.
Leghosszabb ideje (a cikk írása idején: 14 év, 145 napja) a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor, míg a legrövidebb ideig Hadik János töltötte be ezt a tisztséget, aki mindössze 17 óráig ülhetett a kormányfői bársonyszékben.
Nos ha a hivatali idők alapján vizsgáljuk a miniszterelnökeink napjegyeit, akkor meghökkentő eredményt kapunk. Az Ikrek magasan kiemelkednek a mezőnyből. Oly annyira, hogy valamennyi miniszterelnökünk össz hivatali idejéből közel a negyedét (22%-ot) Ikrek jegyű politikus töltötte ki. S hogy egy még ennél is meghökkentőbb adatot is mondjunk, az Ikrek 25-ször (!!!) több ideig voltak a miniszterelnöki bársonyszékben, mint az egy szem Oroszlán. Ez oly mértékben kiemelkedő adat, amit semmiféleképpen nem lehet csupán véletlennel magyarázni!

Az pedig, hogy az Ikreket követő két jegy, a Rák és az Oroszlán gyakorisága miért ennyire kevés, arra nehezen lehet logikus magyarázatot találni. A diagram úgy néz ki, mintha egy bomba csapódott volna közepébe, szinte teljesen lesöpörve a nyáron születteket.

Következtetések

1.) Napjegyek esetében több mint 50%-kal gyakoribb a Bika, mint a Rák. Majdnem ilyen magas eltérés mutatható ki Bika és Mérleg között. Mi ez, ha nem jelentős kiugrás, különös tekintettel ara, hogy a híres emberek körében nem a Bikát várnám, hogy kiugró gyakoriságú?!

2.) Ennél is fontosabb felismerés, hogy nem minden kategóriában mutatkozik ez az arányeltolódás.
Figyelemreméltó eltérést lehetett kimutatni nemek illetve bizonyos foglalkozások esetében.

3.) Az egyik legmeghökkentőbb eredményt a magyar miniszterelnökök hivatali idejük szerinti vizsgálatánál lehetett megfigyelni. Mint a vizsgálat kimutatta, miniszterelnökeink össz hivatali idejéből közel a negyedét Ikrek jegyű politikus töltötte ki. Az Ikrek 25-ször (!!!) hosszabb ideig voltak a miniszterelnöki bársonyszékben, mint az Oroszlán jegyű kormányfő.

(folytatjuk)

Szabó Szilárd

tabs-top
More in Science & tech
Sikerre születtek? – 2. rész.

A sorozat előző részében röviden összefoglaltuk a sikeres életút és a születési idő esetleges kapcsolatára vonatkozó kutatás hátterét. Sorozatunk e...

Close