Puszták népe

pusztak_nepe_18veghtamas_wDuna Művészegyüttes
Várkert Bazár – 2016.január 11. 19:00
A ma már kortárs néptánc műfajában is alkotó Duna Művészegyüttes 1957-es megalakulása óta céljául tűzte ki, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, és ráébressze a nézőket annak sokoldalúságára és művészi kifejezőerejére. A társulat a hazai néptánchagyomány hiteles, ugyanakkor nyitott és figyelemfelkeltő tolmácsolására törekszik, produkcióit egyszerre jellemzi a hagyományőrzés és a művészi kísérletezés.
A 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló együttes tagjai hivatásos néptáncosok és hangszeres művészek. Az együttest kísérő Göncöl Zenekar pedig önálló koncerteket is ad, amelyek elsősorban az autentikus népzenére épülnek.
Az együttes repertoárjában fontos helyet foglalnak el a néptáncelemeket felhasználó gyermek- és ifjúsági előadások, valamint a néptáncot és a kortárs táncot ötvöző táncszínházi bemutatók egyaránt.
Legújabb darabjuk, a Puszták népe, melynek ihletadója és egyben központi témája is Ilyés Gyula azonos című szabatos társadalomrajza. Táncszínházi előadásuk a puszták népének kemény sorsa mellett felmutatja mindazon értékeket is, amit a cselédek, zsellérek, béresek egyszerűen a létezésükből fakadóan megalkottak. Betekintést nyújtanak abba a különleges világba, amelynek megismerésére és művelésére tették fel életüket társulatuk tagjai is. Az előadásban Illyés Gyula szűkebb hazája, a Mezőföld tánckultúrájának bemutatásán túl megjelennek Magyarország más tájegységein valaha cselédsorban élők táncai is, többek között a somogyi, a sárközi, a zalai, a felvidéki, a szatmári falvak és a Hortobágy lakóinak táncai egyaránt.
„Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez minden törekvésem. Ha itt-ott mégis saját élményeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő, forró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől, még a tárgyilagos napvilágtól is.” Ilyés Gyula
Előadja a Duna Művészegyüttes tánckara és a Göncöl zenekar
Közreműködik: Gera Attila (fúvós hangszerek)
Felvételről közreműködik: Szilvási István, Dresch Quartet
Zenei szerkesztő: Dulai Zoltán
Jelmeztervező: Furik Rita
Fénytervező: Lendvai Károly
Asszisztensek: Bonifert Katalin, Vámos László
Táncmesterek: Hahn-Kakas István, Tombor Bea, Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Lovas Bálint, Kirsch Zoltán, Podpácz Beáta, Barcza-Tóth Tímea
Koreográfusok: Hégli Dusan, Mihályi Gábor, Juhász Zsolt
Rendező: Juhász Zsolt

tabs-top
More in Kultúra
Dr. Kölcsei Tamás Borkészítés, borívás a 16. századi Törökországban

Ahogyan iskolai tanulmányainkban sokat hallottunk a 150 éves török elnyomásról, ugyanúgy sokat meséltek nekünk az ezerszámra rabszíjon Törökországba hurcolt keserű...

Close