Példaértékű aktivitással a közösségért

Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a Zirc Városi Nyugdíjas Klub, amely köszöntők hosszú sorát fogadhatta születésnapján – sőt egy kiállítás is megidézi az elmúlt fél évszázadukat. A jubileumi eseményre a születésnapos „otthonában”, a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében került sor. A vendégeket a házigazda intézmény részéről Csaba Lilla köszöntötte.

Elsőként Pék László, az ötvenéves Zirc Városi Nyugdíjas Klub vezetője szólt az egybegyűltekhez, aki végig tanúja volt a fél évszázadnak. Felidézte, hogy az 1960-ban alapított „Nő Klub” idősebb tagjai részéről merült fel tizennégy évvel később a nyugdíjasklub megalakításának gondolata, melyet Ott László és Kovács József is szorgalmazott. A tanács kérelmüknek megfelelően helyiséget biztosított számukra, a bányász művelődési ház „fotelosként” emlegetett termében gyűltek össze minden héten kedden.

A foglalkozásaiknak helyet biztosító intézménynek több vezetője is volt az idők során, sorolta: Leitner Nándor, Müller Anikó, Nagy Károlyné, Benczikné Tóth Magdolna, Kovács Eszter, Bieberné Réz Ágnes és most Szeli Dóra Réka. Hangsúlyozta, hogy mindenkitől megkapták a kellő segítséget, és az önkormányzat is mindig támogatta a működésüket. Ám ugyanúgy, a város is számíthatott a nyugdíjasok közreműködésére, legyen szó közösségi megmozdulásokról, vagy éppen rendezvényekről.

Vármegyei szintű programok szervezését is vállalják, ilyen a nyugdíjasklubok sakk- és rejtvényfejtő versenye, valamint az egyházzenei kórustalálkozó, melyet ezúttal a jubileumi ünnepséggel egy napra tűztek ki. A klubvezető szólt arról is, hogy létszámuk sajnos megfogyatkozott, ami azzal is magyarázható, hogy a családjuknak is nagy szüksége van a nyugdíjasokra, s kevesebb idejük marad a közösségi együttlétre.

Természetesen a polgármester A Pro Urbe Emlékéremmel is kitüntetett civil szervezet érdemeit, a település életében betöltött szerepét Ottó Péter polgármester méltatta. Antoine de Saint-Exupéry „A kis herceg” című regénye nyomán azt hangsúlyozta, a közösségek akkor működnek jól, ha az emberek megszelídítik egymást és felelősséget vállalnak a másikért. A nyugdíjasklub lehetőséget biztosít az aktív együttlétre, az idő hasznos eltöltésére és arra is, hogy a közösség tagjai megosszák egymással az örömüket, bánatukat. Természetesen a polgármester külön is köszöntötte a kerek jubileumot megélt zirci nyugdíjasklubot. Városunk vezetője bemutatta és megnyitotta a jubileumi alkalomból nyílt tárlatot is, melyen a klub tagjainak kézimunkái és a klubvezető zirci témájú festményei is láthatók. Nagyon sok oklevelet, elismerést kiváltó dokumentumot fedezhetünk fel, amelyek a civil szervezet aktivitását dicsérik. Egyfajta sajtószemlét tartva néhány címet is idézett a kiállításra került, a nyugdíjasklubról megjelent számtalan újságcikkből, melyek szintén a jubiláló klub sokoldalú tevékenységéről tesznek tanúbizonyságot. Hozzátette, hogy az önkormányzat mindig csodálattal figyelte a zirci nyugdíjasok közösségének, a fiatalabbak számára is példát mutató erejét, munkabírását és tenni akarását. Ha kellett, közterületet szépítettek, ha kellett, ruhatárosi feladatokat láttak el, nem beszélve a már szinte mázsaszámban mérhető süteményről, melyet az egyes eseményekre készítettek és osztották meg örömmel a résztvevőkkel. Nem utolsósorban sok embert megmozgató, ezáltal a város jó hírnevét is öregbítő rendezvények hosszú sora fűződik a nevükhöz. Újságcikkek, fotók mesélnek a zirci nyugdíjasklub elmúlt ötven évéről, sokoldalú tevékenységéről…

A nyugdíjasklubok országos szövetségének elnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte az ötvenéves Zirc Városi Nyugdíjas Klubot, amely elmondása szerint nagyon fontos szerepet tölt be az országos szövetség és a vármegyei szervezet munkájában is. Programjaik közül kiemelte a kórustalálkozót, mely a minősége révén már a vármegye határain túl is ismertté vált. Beszélt arról is, hogy szövetségük idén ünnepelte megalakulása harmincötödik évfordulóját, azaz tizenöt évvel fiatalabbak a zirci nyugdíjasklubnál. Hozzátette, a náluk életkorban előrébb járó klubok nemcsak alapítói a szövetségnek, hanem az általuk ezen időszak alatt összegyűjtött tudást, tapasztalatot is nagyon jól tudták hasznosítani az induláskor. A szövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok olyan programot szerveznek a klubok, amely vonzza a fiatalabb nyugdíjasokat is, ezért a csatlakozásra biztatott. Nagy büszkeséggel újságolta továbbá, hogy az Aktív Magyarországért Államtitkárság is felfigyelt a munkájukra, és felkérést kaptak a programjaikban történő részvételre.

Fennállásuk alatt soha akkora támogatásban nem részesültek, mint az idei évben, és ezt a pénzösszeget olyan események szervezésére fogják elkölteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek megértsék, mindannyian tehetünk valamit a saját magunk jobb egészsége érdekében. Ünnepi gondolatait követően az elnök asszony egy emléklapot nyújtott át Pék László klubvezetőnek.

Farkas Sándor, a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Vármegyei Egyesületének alelnöke is felköszöntötte születésnapján a Zirc Városi Nyugdíjas Klubot, és tolmácsolta Paulics István elnök jókívánságát is. Az országos szövetség elnökéhez hasonlóan emléklappal ajándékozta meg az ünnepeltet.

A rendezvény kulturális műsorral vált teljessé, megalapozva már egy kicsit a délutáni kórustalálkozót is. Elsőként az ünnepelt szervezet nemrégiben alakult kórusa lépett fel tangóharmonikaszó mellett. Majd a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub és citerakísérettel a felsőörsi Búzavirág Népdalkör előadása következett. A jubileumi eseményt a helyi klub részéről Vörösházi Ferencné szavalatai zárták keretbe.

A program délután a Zirci Ciszterci Apátság Bazilikájában folytatódott, ahol Huszár Lőrinc plébános atya által celebrált gyászmisével emlékeztek a Zirc Városi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira. Korábban a könyvtár bejáratánál pedig gyertyákkal és virággal adóztak a klub két korábbi vezetője, Kovács József és dr. Katona Péterné emlékének. A bazilikában gyászmisével adóztak azok emlékének, akik már nem lehettek részesei az ünnepi pillanatoknak.

Kelemen Gábor

tabs-top