Sikerre születtek? – 2. rész.

A sorozat előző részében röviden összefoglaltuk a sikeres életút és a születési idő esetleges kapcsolatára vonatkozó kutatás hátterét. Sorozatunk e részében a szerző által végzett kutatás konkrét eredményeinek bemutatásra kerül sor. Előre kell bocsátani, hogy ami most következik, az egy alapkutatás, Ami itt olvasható, az csupán a konkrét, mérhető, számszerűsíthető kutatási. Nem volt cél, hogy döntő szót mondjunk ki egy nagyon is vitatható kérdésben. Ennek megfelelően kérem a kedves Olvasót, tegye félre e témakörre vonatkozó – esetleges – előítéleteit!

* * *

Nehéz – vagy talán lehetetlen is – minden kétséget kizáró választ adni arra, hogy ki tekinthető kivételes életművet alkotó személynek. A közvélemény értékítélete nagyon is szelektív. Sok esetben tudjuk, hogy ki az a professzor, aki valamilyen műtétet elvégzett, de azt ritkán tudjuk, hogy ki fejlesztette ki azt az műszert, aminek segítségével ezt elvégezte. Ha egy zenekar sikeres hangversenyt ad, azt tudjuk ki volt a karmester, az első hegedűs, vagy a szólista, de hogy ki biztosította a hangtechnikát, mely révén a mű tökéletesen szólalt meg, arról fogalmunk sincs.
Mégis, valamilyen módon kezelni kell ezt a kérdést. Hagyjuk tehát az elméleteskedő vitákat, és tekintsük egyszerűen úgy, hogy azt vizsgáljuk hogy kik azok, akik a szakterületük ikonikus figurái. Vannak olyan esetek, amikor a teljesítmény valamilyen módon mérhető, például a sportolóknál centiben, kilogrammban vagy gólok számában; a rock sztároknál pedig az eladott lemezek számában, tudósoknál a Nobel- vagy más rangos tudományos díj meglétével; más esetekben pedig meg kell barátkoznunk a szubjektív értékítélettel.
Nos, ezek után nézzük a vizsgálat legfontosabb paramétereit!

Adatok

Adatbázisban szereplő személyek száma: 2000 fő. Az adatok között az összes magyar miniszterelnök, valamennyi Nobel díjasunk, többszörös olimpiai bajnokaink, valamint pl. a legtöbbször válogatott labdarúgók szerepelnek. Magas arányban tartalmazza a legismertebb képzőművészek, operaénekesek, írók, filmrendezők, nemzetközileg is magasan jegyzett tudósok születési adatait.

Adatok forrása:
Születési anyakönyv (kevesen tudják, de volt olyan időszak, amikor a magyar születési időt is rögzítették az anyakönyvben.)
– Az Astrodata és az Astrotheme interneten is elérhető adatbázisok
– Különböző helyeken (újságokban, televízióban, önéletrajzi könyvekben stb.) megjelent (vagy azt kikövetkeztethető) születési adatok
– Különböző internetes portálokon, leginkább Szabó Zsuzsa Asztrológia páholy, valamint Trentai Gábor 120 hires magyar horoszkopja című könyvében megjelent adatok.
Koroknai Géza színművész gyűjteménye színésztársairól
Janák Lajos gyűjteménye
– A Wikipédián fellelhető születésnapok (ritka kivételtől eltekintve óra/perc nélkül)
(korábban nekem is volt saját gyűjtésem, amely az időközben elveszett)

Adatok pontossága:
Az adatok többsége napjegy pontosságú. Ezen nem változtat az, hogy számos ismeretlen eredetű, megbízhatatlan pontosságú adat kering asztrológus körökben. Sok esetben ezek csak félbe maradt próbálkozások vagy jószándékú pontosítási kisérletek – melyek több kárt okoznak, mint hasznot. A hivatalos nyilvántartásokban (pl. Születési anyakönyvi kivonat) szereplő (egyébként is kevés számú) adatok általában óra-, legfeljebb félóra pontosságúak. Kórházi nyilvánításokban ennél pontosabb adatok is megtalálhatok, de ezekhez nehéz, sőt a hírek szerint költséges is a hozzáférés.
Az adatok tehát házakra nem, de állatövi jegyekre és fényszög-kapcsolatokra jól használhatók. Vagyis egy hatalmas információs kincsesbányát jelentenek.

Adatok nem szerint megoszlása

Hires emberek körében nem lehet arra számítani, hogy közel egyenlően oszlanak meg az adatok. Nyilván ennek megvannak a történelmi gyökerei, de bizonyos kategóriákban


Fontosabb szempontok a kódolásnál

– Minden személy kizárólag csak egyszer szerepel az adatbázisban. Amennyiben több születési időről is tudunk, akkor a továbbiak a megjegyzés rovatba kerülnek. A fontossági sorrendet a Rodden kód alapján lehet eldönteni, vagyis előnyt élvez az “AA”, ha ilyen nem ismeretes, akkor az “A” “B” “X”
– Olyan személy, akinek még a születés dátuma is bizonytalan nem kerülhet be a listára.
– A személyt leíró adatsorok oszlop szerinti felosztása előre meghatározott. A születési időn kívül fel van tüntetve a nem a “Foglalkozás”, a foglalkozás kategóriája (lásd következő pont!), az adatok forrása, szolgáltatója, megjegyzések, valamint valamely célzott kérését segítő paramétere.
– A kódolásnál fontos szempont, hogy megegyezzen más, hamarabb induló és nagy elemszámot tartalmazó nemhetközi adatbázisokéval.
– Kiterjedten használni lehet az Excel mat.-stat. eljárásait, különös tekintettel a khi próbára.


Kódolás

Megbízhatóság:
A Rodden kódot használtam. E szerint:

KódAAABCDDX
JelentésSzületési anyakönyvi kivonatKözeli hozzátartozó elmeséléseÉletrajz alapjánFeltételezés „pontosított” adatTöbb időpont is ismeretesCsupán a születési dátum ismeretes

Foglalkozási kategória:
Az Astrotheme kódolását használtam némi változtatással:

Színész, komikus, táncos : 1
Zenész, zeneszerző, énekes, előadó művész : 2
Politikus, történész, ügyvéd, bíró : 3
Újságíró, riporter, TV / rádió műsorvezető : 4
Sport és szórakozás : 5
Szerző, regényíró, író : 6
Festő, szobrász, karikaturista, fotós : 7
Tudós, feltaláló, felfedező, üzletember – 8
Rendező, operatőr : 9
Egyéb : 10

Az Astrotheme kódtól annyiban tértem el, hogy
1.) Lelkiség, asztrológia, okkultizmus kategóriát egyelőre nem használtam, de az adatbázis később erre is kiterjeszthető.
2.) Új kategóriáként bekerült a Rendező, operatőr (9) valamint az Egyéb (10).

Adatfeldolgozás:
Teljes körűen: Napjegyek megoszlása összességében ill. kategóriák szerinti bontásban.
Részlegesen: Napjegyek megoszlása nem (férfi/nő) szerint.
Hold állatövi helyzetének megoszlása kategóriák szerint.


Ismeretlen születési óra perc adat esetén az egyébként asztrológiai adatbázisoknál is szokásos déli 12 órára megállapított, házak nélküli megjelenítést használtam. Ezzel lehet minimalizálni a tévedéseket. A déli 12 órára számított bolygóhelyzet legfeljebb a Hold esetében jelenthet 1-2 foknyi eltérést, amely általában belefér az orbiszba.

Eredmények

A vizsgálatba bevont személyek között kiemelkedő arány képeznek a Bika valamint a Vízöntő jegyűek. Ugyanakkor alul-reprezentáltak a Rákok. Ilyen magas elemszámnál ez már önmagában véve is figyelemre méltó és magyarázatot igényel. Különösen azért, mert a tradiconáls asztrolúgia tanits szeint a Bika napjegó emberek kényelemszeretőek, kissé lassúak, vagyis az asztrológusok nem a Bikákat gondolják olyanoknak, akinek a legerősebb belső késztetésük van arra, hogy az élre törjenek és szakterületük kiemelkedő képviselői legyenek.

További kérdés az, hogy vajon ez a gyakoriság szerint eltérés általánosan igaz, vagy vannak eltérések az egyes kategóriákban. A vizsgálat tanúsága szerint a zenészek valamint a tv-s személyiségek és általában a média kategóriában a két jegy előfordulási gyakorisága (közel) azonos, míg a politikusok, sortolók, irodalmi személyiségek és rendezők esetében jelentős eltérés figyelhető meg.

Nemek szerinti bontást tekintve a szám szerinti előfordulás gyakorisági görbei nagyjából párhuzamosan futottak.

Valamivel többet mond azonban, ha az előfordulások százalékos értékeket nézzük.

Itt észre kell venni, hogy a Rák jegy a nők esetében ritkábban fordul elő, mint a férfiakéban. Ez azért meglepő, mivel a Rák jegyet a legnőiesebb jegynek szokták tekinteni.

Az imént bemutatott elemzéseken túlmenően elkészítettem a Napjegy elosztási diagramokat minden egyes kategóriában. Ezek közül az a legérdekesebb, amely a leggyakoribb (Bika = 10,9%) és a legritkábbak (Nyilas = 7,1 % illetve Rák = 7,3% %).

(folyt. köv.)

@ Dr. Szabó Szilárd
Minden jog fenntartva!

Ezen kutatási beszámolóban található bármely ismeret (adat, értékelés, diagram stb.) kizárólag a forrás feltüntetésével használható fel. Az alábbiakban közölt leírás részleges vagy teljes másodközlése kizárólag a szerző írásos beleegyezésével történhet meg!

tabs-top
More in Science & tech
Sikerre születtek? – 1. rész

A sikeres élet és maga siker sokak számára egy megfoghatatlan fogalom. Van, akiknek látszólag minden sikerül, mások, noha keményen dolgoznak,...

Close