Sikerre születtek? – 1. rész

A sikeres élet és maga siker sokak számára egy megfoghatatlan fogalom. Van, akiknek látszólag minden sikerül, mások, noha keményen dolgoznak, mégsem válthatják valóra álmaikat. Van, aki a génekben látja a siker titkát, mások a családi háttérben, neveltetésben, az otthonról hozott mintákban, s nem kevesen vannak, akik társadalmi-kulturális-politikai körülményekre vezetik vissza a sikert vagy a jelentéktelenséget.

Habár bőségesen lehet találni racionális ellenérveket, amióta az emberi civilizáció létezik, mindig is felmerült a sorsszerűség kérdése. Annak a gondolta, hogy mindenki valamilyen adottságok felfegyverkezve és valamilyen célra született, s az életét mintegy „a lét ketrecébe zárva” kell leélnie.

Természetesen tudjuk, hogy még ha ez igaz is lenne, erre sokféle magyarázatot lehet találni, de mi most próbáljunk egyetlen körülményre összpontosítani.

Tömören megfogalmazva a kérdés az, vajon a születési idő és hely bármilyen módon is hatással van-e az adott személy életútjára. Ahhoz, hogy ez egyáltalán kutatható legyen, fordítsuk meg a kérdést! Ebből a szemszögből nézve a kérdés az, hogy a kiemelkedő sikereket elérő személyek születési adataiban felfedezhető-e valami jellegzetesség. Vagy, hogy még konkrétabbak legyünk, a születéskori bolygóhelyzet, az égi konstelláció mutat-e valami jellegzetességet.

E cikksorozat szerzője több évtizede kutatja ezt a témát. Munkájának legfontosabb eredményeinek megismerésére invitáljuk a téma iránt érdeklődők. Olyanra, melynek elolvasta után bizonyára több nyitott kérdés lesz, mint az eredetileg volt. De hát ez minden kutatás sajátossága.

* * *

Mindmáig kevésbé kutatott téma, hogy a születési idő hatással van-e az érintett személy életútjára. Nem tudjuk az sem, hogy a szakterületükön kiemelkedő személyek sikereinek van-e bármilyen kapcsolata a születéskori bolygóhelyzettel, és az esetleges kapcsolat nagymintás vizsgálat segítségével valószínűsíthető-e.

Noha ez a kérdés kézenfekvő, s ma már a kutatáshoz szükséges informatikai eszközök is rendelkezésre állnak, a komolyan vehető kutatások ritkaságszámba mennek. A múlt század eleji várakozások az asztrológia tudományos igényességű igazolására mára illúzióinak bizonyultak. Az elvégzett kutatások jellemzően nem tudtak semmiféle érdemi bizonyítékkal szolgálni.

A legnépszerűbb asztrológusoknak is komoly melléfogásaik vannak. Hogy egy időszerű példával éljek, ide idézem Susan Miller sztár-asztrológus 2020 évre vonatkozó jóslatát, melyben mindenkinek kivételes gazdaságot, sikert, különösen sikeres éve jósolt 2020-ra. A Kosok a legcsodálatosabb karrierváltozásnak néznek elébe, a Bika jegyűek messzire utaznak, az Ikrekhez pedig dőlni fog a pénz, de a sikerek legnagyobb haszonélvezői a Szüzek lesznek… stb.

A COVID-19-es világjárványt, amely emberek millióinak halálát okozta, és az egész világgazdagságot megingatta még nyomokban sem látta. Mindezt egy olyan magasan jegyzett szaktekintély mondta, akinek 2019 végén 20 millió követője volt és 11 bestseller könyvvel dicsekedhetett.

De nem ő volt az egyetlen, aki nem látta ezt az egész világgazdaságot megrázó, a mindennapi éltünket alaposan átalakító, nagyon sok ember halálát okozó világjárványt. Raymond A. Marriman előjelzése e-book formájában is megjelent. A szerző, aki 1972 óta asztrológus, és az ISAR elnöke, a Merriman Market Analyst elnöke, az MMA Cyckles Report elnöke (havonta megjelenő börze híreivel), több könyv szerzője, a tőzsdék, a valuták és piacok éves előrejelzője az Astrologie Heute 202. számában (2019. dec.) “A Bak-stellium útmutatásai” című cikkben (Fordította: Bertalan Éva) így foglalta össze az egész évre vonatkozó jóslatának lényegét: “A 2020-as év tehát … a történelem átmeneti időszaka. Valami beindul és visszalépni már nem lehet. Hosszú távon  mindenképpen jó dolog fog belőle keletkezni.”

Adja Isten, hogy így legyen. Egyelőre ennek nem sok nyoma van…

A kérdés ezek után már csak az, hogy ezzel lezárhatjuk-e a kérdést és kimondhatjuk, hogy nincs szükség további szakszerű kutatásokra. A válasz azonan távolról sem ilyen egyszerű.


Vakhit vagy lehet benne valami?

Az asztrológia hagyományai több ezer évre nyúlnak vissza. Eredetileg egy szűk papi kaszt birtokában lévő szakrális jellegű ismeretanyag volt. Mára azonban megváltozott a helyzet. Tanfolyamon képzik ki a leendő asztrológusok sokaságát, akik számítógéppel dolgoznak, és legtöbb esetben üzletszerűen végzik a munkájukat. Mivel hatalmas kereslet van irántuk, ezért a legtöbb országban besorolják őket a különböző szolgáltatók közé. Németországban például ezt a szakmát „életvitelt segítő tanácsadásnak” tekintik, ez a hivatalos besorolása, nagyjából egy rangban a pszichológiával. Az eredetileg hermetikus bölcseletként induló asztrológia hatalmas üzletággá változott.

Azonban a spiritualizmusból a mindennapi gyakorlat felé történő elmozdulás minden korábbinál élesebben vetette fel az asztrológiai állítások helyességének kérdését. Addig, amíg egy mester, egy mágus vagy egy guru mondott valamit, jórészt bizalom kérdése volt, hogy elfogadják-e vagy sem. Ám egy legálisan működő, komoly üzleti forgalmat lebonyolító, legitimációjáért küzdő iparág esetében már jogos igényként merül fel: bizonyítsa be, hogy amit állít, az helytálló.

Mit gondolnak ez emberek?

Minden vizsgálat (és a mindennapi tapaszalatunk) szerint is) a felnőttek több mint 90% -a ismeri a nap (állatöv) jeleit. Egyes felmérések azt is jelzik, hogy jóval több mint fele egyetért abban, hogy a jelek karakterleírásai jól passzolnak: Kosok például energikusak, a Bikák makacsok és a Skorpiók titkolóznak.

Egy 2001. decemberi, az Európai Unió országaira kiterjedő statisztikai felmérés kimutatta, hogy az európaiak többsége az asztrológiát tudománynak tekinti. A megkérdezettek 52%-a állította ezt, 38%-uk pedig ennek ellenkezőjét. Több mint 16 000 embert kérdeztek meg.

A válaszadókat arra is megkérték, hogy ötfokozatú skálán értékeljék az asztrológiát: 5 = nagyon tudományos; 1 = egyáltalán nem tudományos.
Az asztrológiával kapcsolatos szkepticizmus Kelet-Németországban, Olaszországban (2.63/5) és az Egyesült Királyságban (2.70/5) volt a legerősebb.

A férfiak valamivel alacsonyabbra értékelték az asztrológia tudományos jellegét (2.91/5), mint a nők (3.08/5).

Az asztrológiában való meggyőződés legtöbb közzétett adatai a Gallup által Nagy-Britanniában, Kanadában és az Egyesült Államokban 1975 és 1996 között végzett közvélemény-kutatásokból származnak – ezekre a megkérdezett felnőttek körülbelül 25% -a válaszolt „igen” olyan kérdésekre, mint például: “hiszel a horoszkópokban?”.


Az asztrológia szélsőségesen megosztja a közvéleményt: vannak hívei és vannak elutasítói. Az ezotéria híveinek és ellenzőinek véleményéről számos cikket lehet találni az interneten.

Véleményem szerint ahhoz, hogy bármely állítást komolyan vehessünk, minden szempontból kifogástalan vizsgálat eredményeivel kell érvelni.
Az alábbi munka erre tesz kísérletet. Nem célja az asztrológia bizonyítása vagy cáfolata. A cél csupán annak tisztázása, hogy szabatos módszerek segítségével kimutatható-e bármiféle jellegzetesség, vagy további kutatást igénylő rendellenesség a kiemelkedő életművet felmutató magyar személyek születési adatai esetében.

Egy nagylélegzetű, komoly odafigyelést, és tetemes munkát igénylő kutatásól van szó, amely során a szerző csak a kutatás alapját jelentő alapozó munkát (angol terminológia szerint ’pilot project’-et) tudja saját erőből megoldani. Az alábbi jelentés e munka legfőbb ismérveit és eredményeit mutatja be. A munka alapvetően a szerző saját erőfeszítéseinek eredménye, amelyhez a szükséges személyi, technikai és pénzügyi források nem álltak rendelkezésre. Külön köszönet illeti az a sajnálatosan kevés számú embert, aki segítette a munkát.

A vizsgálat két, egymással szoros kapcsolatban álló részre tagolódik. Az első feladat egy gondosan összeállított születési asztrológiai alapadat-bázis elkészítése, a második pedig az erre épülő pontos kutatás.

(folytatjuk)


@ Dr. Szabó Szilárd
Minden jog fenntartva!

Ezen kutatási beszámolóban található bármely ismeret (adat, értékelés, diagram stb.) kizárólag a forrás feltüntetésével használható fel. Az alábbiakban közölt leírás részleges vagy teljes másodközlése kizárólag a szerző írásos beleegyezésével történhet meg!

tabs-top
More in Science & tech
Az igazi tökös show…

Milyen lehet egy igazi tökös show? Látni szeretnénk sok D-s filmeffektust, "rakéta"-kilövést, tűzfellobbanást? Vagy egyszerűen csak szeretnénk hagyni játszani a...

Close