ELISMERÉS A MÉDIÁNAK

A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárába került dr.Tanka László újságíró félezer darabból álló emigrációs könyvgyűjteménye, amely különleges kulturális örökségünknek tekinthető: könyvek és különböző  kiadványok a diaszpóra életéről, annak közösségeiről illetve említésre méltó  személyiségeiről…

     

Tanka László újságírói munkája során mintegy huszonöt éven át gyűjtötte – az emigrációban tett több mint száz útja alkalmával – a magyarok életéről, közösségeiről, szóló könyveket és kiadványokat, valamint figyelemmel kísérte a Magyarországon kiadott emigráns pályafutásokat, s ezekből állt össze az egyedülállóan értékes, mintegy félezer darabból álló gyűjtemény.

  A világ legszebb könyvtárai között számon tartott Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára fogadta be 2021 utolsó napjaiban ezt a gyűjteményt, mely így a lehető legméltóbb helyre került. A több mint ötszáz éves múlttal rendelkező könyvtár gyűjteményében számos könyvritkaság található: kódexek, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, s itt található a közelmúltban az Oroszországból hazaérkezett gyűjtemény is, valamint Lorántffy Zsuzsanna Bibliája, amit saját kezűleg látott el jegyzeteivel. Az épület dísztermét a magyar klasszicista építészet nagymestere, Pollack Mihály tervezte.

   A dr. Tanka László által átadott kiadványok egy része jelentős forrásul szolgáltak az általa szerkesztett és kiadott életrajz könyveknek: Magyarok a nagyvilágban (2009, 2010), Amerikai Magyarok Arcképcsarnoka,(2003) Magyar Amerika (2001), Ausztrália és Új-Zéland magyar világa (2005), Menekülés – Kivándorlók kalandos szökései (2004), amelyek mintegy másfélezer képes életrajzot, számos adatot tartalmaznak az emigrációban élőkről. Az említett gyűjtőmunka ugyancsak hasznos forrásul szolgált az American Hungarian Panoráma magazin több mint húsz éven át megjelenő lapszámaihoz, a több ezer cikkhez, képes riporthoz – ebből 11 bekötött évfolyam került Sárospatakra.

   A gyűjtemény számos országból származik, például: Amerikai Egyesült Államok több állama (Ohio, Florida, New York, New Jersey, Kalifornia, Texas, Pennsylvania, Illinois, Arizona, stb.), Ausztrália, Brazília, Argentína, Új-Zéland, Tasmánia, Kanada, Izrael, Ausztria, Hollandia, Norvégia, Anglia,Svájc, Svédország, Németország, Irán stb.  Műfaját tekintve rendkívül széles: újságok, könyvek, alkalmi kiadványok, naptárak, füzetek és albumok.   

      Nagy részük unikum, s jelentős  értéket képvisel, illetve különleges kiadványoknak nevezhetők, csak néhányat megemlítve: az Amerikai Magyar Népszava Jubileumi Díszalbuma 1909-ből; A magyar bencések 50 éve Brazíliában; az Ausztráliai Magyar Találkozók albumai; az Amerikai Magyarság Aranykönyve 1941-ből; Wass Albert A funtineli boszorkány  amerikai kiadása; Magyar főnemesek az emigrációban, a stockholmi Egyetemes Magyar Képzőművészeti Egyesület évkönyve; a skandináviai  és a kanadai magyar írók, költők antológiái, könyvei; A nyugati magyar széppróza, a tanulmányírók és esszéírók antológiái;Csapó Endre ausztráliai magyar író 10 kötetes életműsorozata,  az ’56-os forradalommal kapcsolatos  személyes élmények számos könyve; az amerikai Bethlen Évkönyvek; a Kanadai Magyarság hetilap 2007-es bekötött évfolyama;az Új-Zélandban megjelenő Magyar Szó folyóirat példányai; Izrael magyar nyelvű hetilapja, az Új Kelet, Sisa István Őrtállás Nyugaton, Borbándi Gyula A magyar emigráció életrajza, Várdy Béla Magyarok az Újvilágban című könyvei; A Torontói Egyetem magyar tanszékének első évtizede;  Az emigráció a hazáért 1945-től napjainkig; A Kossuth zarándokok útja Amerikában; Emlékkönyv az Amerikai Magyar Szövetségről; a Brazíliai Magyar Segélyegylet Emlékkönyve – 1926-1996; a Svájci  Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségének 50 éves jubileumi könyve; Californiai Magyar Zsebtelefonkönyv– és még sok más érdekes  kiadvány.

   A gyűjtemény pár tucat angol nyelvű könyvet is tartalmaz, valamennyinek a témaköre a magyar emigrációval kapcsolatos, s célja, hogy az angol anyanyelvűek körében népszerűsítse a magyar értékeket.  A rendszerváltást követően lehetőség nyílt az emigrációs irodalom hazai megjelenítésére, így több mint száz ilyen könyv, kiadvány is szerepel a válogatásban. És természetesen tartalmazza a gyűjtemény a saját kiadója által megjelentetett, a diaszpóra életét bemutató, összesen 33 művet is. Így például: Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban; dr. Varga László: Fények a ködben; Bokor Balázs: Távolban magyar, Az én Hollywoodom; Szász Lula: Életem; B. Molnár Edith: A fényt követve; Bakó Elemér: Egy élet a magyarságért I. II.;Balogh Sándor: Amerika az én hazám; Bollók Ferenc: Embernek maradni; Téglás Csaba: Budapesti Exit; Klapka György: Klapka, az élet koreográfusa; Tarics Péter: Isten tenyerén a magyarságért; Várdy-Huszár Ágnes: Mimi; Boling Lúcia: A sár lemosódik, az arany marad. stb.

   A nyugati magyarság életével kapcsolatos gyűjtemény különleges értéket képvisel, hasznos segítségül szolgálhat a diaszpóra élete iránt érdeklődőknek, kutatóknak, olvasóknak, az emigráció munkássága iránt érdeklődőknek. Várhatón tavasszal egy műsoros rendezvény keretében kerül Sárospatakon a nagyközönség elé.

Sz. A. 

tabs-top
More in Kultúra
Salvador Dalí, a szürrealista zseni fiatalkora

Miként válik egy vézna, az iskolában bukdácsoló, gyerektársatól elhúzódó, néha agressziv máskor gyáva, súlyos pszichológia problémákkal küszködő fiatalemberből a XX....

Close