Egy nyugalmazott főpap köszöntése

Egyházi körökben járatlanok, de még ateisták körében sem hangzik ismeretlenül a volt veszprémi érsek, Dr. Márfi Gyula neve (és híre). A katolikusok, különösen a Veszprémben (és körzetében) élők csak elragadtatással tudnak beszélni róla, meleg nosztalgiával felidézve a Veszprémben eltöltött áldásos főpapi tevékenységének emlékét.

A nevezetes, oly népszerű ny. főpap 80. születésnapjának megünneplésére sok hívő, tisztelő, barát gyűlt össze december 17-én Szombathelyen, a Székesegyházban. A hálaadó szentmisén elsőként Dr. Székely János püspök köszöntötte a nyugalmazott érseket, aki Veszprémben eltöltött 22 évi püspöki, érseki szolgálat után került vissza abba a városba (Szombathelyre), ahol fiatal papként a püspöki hivatalban tevékenykedett. A köszöntő beszéd jól érzékeltette a Márfi Gyulában megcsodált három (fő) értéket: a derűt/vidámságot – a bölcsességet – a szív jóságát. Székely püspök a Veszprémből („sajátságos úton”) Szombathelyre kerülő főpásztortól ezt kérte: Nagy öröm, hogy hazajöttél, maradj sokáig közöttünk!

Veszprémben eltöltött évei mély nyomot hagytak ottani hívei körében, így érhető, hogy milyen sokan jöttek el „egykori” szeretett városából köszöntésére. Imponáló tudásának, népszerűségének, kisugárzó jóságának, áldásos papi tevékenységének kijáró nagy-nagy szeretettel vették körül. Megyei, városi vezetők, a tudományos élet kimagasló személyiségei mellett természetesen szombathelyi hívei, de a Veszprémben őt soha el nem felejtő hívei is szinte tömegesen jöttek köszönteni egykori szeretett érseküket „új helyén”, Szombathelyen. Érsek Atya tevékenységének emléke örökre ott maradt Veszprémben, az őt ott soha nem felejtő híveinek, barátainak népes tábora most „új helyén”, Szombathelyen, újakkal gyarapodva jól jelzi Érsek Atya töretlen, sőt növekvő népszerűségét – 80. életéve betöltése után is.
Veszprémből az ottani keresztény értelmiségiek (KÉSZ) csoport, a Szent Mihály Védegylet tagjai is eljöttek a köszöntésre. Az ünnepségen jelen volt és szeretettel köszöntötte a ny. főpásztort Veszprém város polgármestere is. A Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a Batthyány Lajos emlékérmet adta át. A zsúfolásig megtelt templomban méltó tisztelettel, szeretettel ünnepelték a ny. főpásztort, akinek érdeméről sokkal többet lehetne még mondani, mint a jelen rövid beszámoló. Az apró kis faluból (Pördefölde), egyszerű, falusi családból származó, imponáló egyházi karriert befutó Gyula atya vitte magával hazulról a szerénységet, egyszerűséget. Soha nem szűnt meg ilyennek maradni hosszú főpásztori szolgálata alatt sem. Az őt oly találóan méltató Székely püspök által kiemelt értékeit (derű/vidámság – bölcsesség – a szív jósága) kiegészítve ide kívánkozik még egy magával hordott kincs: a szerénység. És ez – valljuk be – a főpapokra nem mindig feltétlenül jellemző. Mert Márfi Gyula ilyen volt és ilyennek maradt – Veszprémben, Szombathelyen és ahol csak megfordult.

Kölcsei Tamás

tabs-top
More in Egyéb
Tíz éves a Liget Budapest Projekt

A Néprajzi Múzeumban található látogatóközpontban megrendezett Liget Budapest 10 – A Városliget megújulásának első tíz éve című, ingyenesen látogatható tárlat...

Close