„Anyámban a tojás nagyon ritka” avagy: A gépi fordítás nehézségei

Egy ismert mondás szerint minden fordítás ferdítés. Minden nyelvnek olyan finomságai lehetnek, melyeket lehetetlen pontosan visszaadni más nyelven. Becslések szerint ma 6 500 – 7000 nyelv létezik a világon. Európában közel 300 nyelvet használnak.

Az emberiség évezredes vágya, hogy megértsük egymást, s könnyedén beszélhessünk egymás nyelvén. Ez azonban koránt sem egyszerű, hiszen még a legjobb nyelvtanulási adottságokkal rendelkező emberek is csak néhány nyelven beszélnek anyanyelvi szinten. Ha valaki már tíz, vagy annál is több nyelven ért, az már szinte nyelvzseninek számít.

Az informatika korában kézenfekvő az a gondolat, hogy ezt a fáradtságos munkát igyekezzünk gépekre bízni. Ez a gondolat már a számítástechnika hőskorában is felmerült. A kezdeti lelkesedés azonban hamarosan megcsappant, midőn az informatikusok szembesültek azzal, hogy ez a feladat távolról sem egyszerű. Az élő nyelv ugyanis számos olyan jellegzetességgel rendelkezik, amely természetes az azt beszélők számára, ugyanakkor kifejezetten nehezen algoritmizálható. Az anyanyelvi olvasók számára megmosolyogtató eredményei lehetnek az utólagos gondozás nélküli, teljesen automatikus gépi fordításnak.

A 2000-es években kezdtek el fejlettebb statisztikai eljárásokat használni. A Google Translate fordítórendszere 2006 óta érhető el, és több mint száz nyelv mindegyikéről mindegyikére képes fordítani.

Miközben ezek jelentőségét nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, érdemes egy példán keresztül megvizsgálni, hogyan boldogul ez a program a műfordítások terén.

Legyen a például választott mű Petőfi Sándor ismert költeménye.

 ANYÁM TYÚKJA

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’…
Anyám egyetlen jószága.

Tekintve, hogy Petőfi édesanyja Hrúz Mária tót származású volt, elsőként nézzük meg, hogy miként néz ki ez a vers szlovák nyelven, gép fordításban.

SLEPICE MÔJHO SYNA

No tak, aký kameň! kuracie mušle, handrička

Žije tu miestnosť?

Hľa, Boh je dobrý, dáva dobre,

Ako si obliekol látku!

To beží hore a dole,

Dokonca sa dostane do debny,

Pamätá si, skrúti,

A oni sa nedostanú z miestnosti.

Neporazia, neporazia!

Ako kŕmený holub,

Druhy konopných semien,

Malý kráľ nežije ani lepšie.

Preto sliepka dobre

Oceníte sa dobre,

Industrializujte, nebuďte

Vajcia sú pre moju matku vzácne. –

Rozdrvte nášho psa, naostrite si uši,

Dovoľte mi, aby som sa s vami rozprával,

Ste stará slúžka v dome,

Vždy si slúžil ľudsky,

Buď dobrý, drvina,

Necítim sa ako sliepka,

Ži so sliepkou …

Moja matka je len dobrá.

Vagyis magyarul:

A FIAM TYÚK

Gyere, milyen kő! csirke kagyló, ruhával

Itt él a szoba?

Íme, Isten jó és jól ad;

Hogyan vetted fel az anyagot!

Fel-le fut,

Még a dobozba is bejut,

Emlékszik, csavarodik,

És nem mennek ki a szobából.

Nem fognak legyőzni, nem fognak legyőzni!

Mint egy etett galamb,

Kendermag-típusok,

A kis király nem él jobbat.

Ezért a tyúk jó

Jól fogja értékelni,

Iparosodni, ne légy

Az anyámnál a tojás ritka. –

Zúzza össze kutyánkat, élesítse a fülét,

Hadd beszéljek veled

Öreg leány vagy a házban,

Mindig emberileg szolgáltál,

Légy jó, szar,

Nem érzem magam tyúkként

Él egy tyúkkal …

Anyám csak jó.

A visszafordított szöveg elég távol van az eredetitől, oly annyira, hogy még a cím is megváltozott. A Zúzza össze kutyánkat, élesítse a fülét, valamint a „Nem érzem magam tyúkként” kifejezetten mosolyra csábit. A „Légy jó, szar”-t pedig inkább nem kommentálnám.

*

De folytassuk tovább a virtuális kalandozásunkat! Tegyük fel, hogy a korabeli cenzúra felfigyel Petőfi rebellis viselkedésére, és a szlovák nyelvű változatot lefordíttatja németre. Íme az eredmény:

DIE HENNE MEINES SOHNES

Komm schon, was für ein Stein! Hühnermuscheln, Stoff

Wohnt das Zimmer hier?

Siehe, Gott ist gut und gibt gut;

Wie du den Stoff anziehst!

Es läuft auf und ab,

Er steigt sogar in die Kiste,

Er erinnert sich, Wendungen,

Und sie werden nicht aus dem Raum kommen.

Sie werden nicht besiegen, sie werden nicht besiegen!

Wie eine gefütterte Taube,

Arten von Hanfsamen,

Der kleine König lebt nicht besser.

Daher ist die Henne gut

Sie werden es gut schätzen,

Industrialisieren, nicht sein

Eier sind selten für meine Mutter. –

Zerquetsche unseren Hund, schärfe deine Ohren,

Lass mich mit dir reden

Du bist eine alte Magd im Haus,

Du hast immer menschlich gedient,

Sei gut, Scheiße,

Ich fühle mich nicht wie eine Henne

Lebe mit einer Henne …

Meine Mutter ist einfach gut.

Vagyis magyarul:

A FIAM TYÚK

Gyere, milyen kő! Csirke kagyló, szövet

Itt él a szoba?

Lásd, Isten jó és jó;

Hogyan vetted fel az anyagot!

Fel-le fut

Még a dobozba mászik

Emlékszik fordulatokra,

És nem jönnek ki a szobából.

Nem fognak legyőzni, nem fognak legyőzni!

Mint egy etett galamb

Kendermag-típusok,

A kis király nem él jobbat.

Ezért a tyúk jó

Ön értékelni fogja

Iparosodni, ne légy

Az anyámnál a tojás ritka. –

Zúzza össze kutyánkat, élesítse a fülét,

Hadd beszéljek veled

Ön egy régi szobalány a házban

Mindig emberileg szolgáltál

Légy jó szar

Nem érzem magam tyúkként

Él egy tyúkkal …

Anyám csak jó.

Nos, látható, hogy a német változat formavilága elég jól követi a szlovákot, tartalmilag azonban továbbra is megtartja, sőt helyenként erősíti is annak zagyvaságát. Morzsa kutyából így lesz ’szobalány’.

De ne álljunk meg félúton! Tételezzük fel, hogy a finnugor nyelvrokonság valamely lelkes híve megpróbálkozik a már többszörösen fordított mű finnre fordításával. Íme az eredmény:

POIKANI KANA

Tule, mikä kivi! Kana simpukat, kangas

Asuiko huone täällä?

Katso, Jumala on hyvä ja hyvä;

Kuinka laitat kankaan!

Se juoksee ylös ja alas

Hän jopa kiipeää laatikkoon

Hän muistaa käänteet,

Ja he eivät tule ulos huoneesta.

He eivät voita, he eivät voita!

Kuten syötetty kyyhkynen

Hampunsiementen tyypit,

Pieni kuningas ei elä paremmin.

Siksi kana on hyvä

Tulet arvostamaan sitä

Teollistuminen, älä ole

Munat ovat äidilleni harvinaisia. –

Murskaa koira, teroita korvasi,

Anna minun puhua kanssasi

Olet talossa vanha piika

Palvelit aina inhimillisesti

Ole hyvä paska

En tunne kanaa

Elää kanan kanssa …

Äitini on vain hyvä.

*

Vagyis magyarul:

A FIAM CSIRKE

Gyere, milyen kő! Csirkekagyló, ruhával

Itt lakott a szoba?

Íme, Isten jó és jó;

Hogyan tegyük fel az anyagot!

Fel-le fut

Még a dobozba mászik

Emlékszik a csavarásokra,

És nem jönnek ki a szobából.

Nem nyernek, nem nyernek!

Mint egy etett galamb

Kendermag-típusok,

A kis király nem él jobbat.

Ezért a csirke jó

Ön értékelni fogja

Iparosodás, ne

Az anyámnál a tojás ritka. –

Zúzza össze a kutyát, élesítse a fülét,

Hadd beszéljek veled

Ön egy régi szobalány a házban

Mindig emberileg szolgáltál

Kérlek szar

Nem ismerem a csirkét

Csirkével élni …

Anyám csak jó.

Ám a mű felkelti a magyar forradalomba beavatkozó cári udvar figyelmét is. Ezért elkészül az orosz nyelvi változat is. Íme:

КУРИЦА МОЕГО СЫНА

Давай, какой камень! Куриные мидии, ткань

Комната жила здесь?

Вот, Бог хорош и хорош;

Как положить ткань!

Он бежит вверх и вниз

Он даже лезет в коробку

Он помнит повороты,

И они не выходят из комнаты.

Они не побеждают, они не побеждают!

Как сытый голубь

Виды семян конопли,

Маленький король не живет лучше.

Поэтому курица хороша

Вы оцените это

Индустриализация, не

Яйца редки для моей мамы. –

Раздавить собаку, заточить уши,

Позволь мне поговорить с тобой

Вы старая горничная в доме

Ты всегда служил гуманно

Пожалуйста, дерьмо

Я не знаю цыпленка

Жить с курицей …

Моя мама просто хороша.

Клей моего сына

Vagyis magyarul:

A FIAM CSIRKE

Gyere, milyen kő! Csirkekagyló, ruhával

Itt lakott a szoba?

Isten jó és jó;

Hogyan tegyük fel az anyagot!

Fel-le fut

Még a dobozba is mászik

Emlékszik a csavarásokra

És nem hagyják el a helyiséget.

Nem nyernek, nem nyernek!

Mint egy jól táplált galamb

A kendermag típusai

A kis király nem él jobbat.

Ezért a csirke jó

Ön értékelni fogja

Az iparosodás nem

Anyámnál a tojás ritka. –

Zúzza össze a kutyát, őrölje meg a füleit,

Hadd beszéljek veled

Te vagy a házban a régi szobalány

Mindig emberileg szolgáltál

Kérlek szar

Nem tudom a csirkét

Csirkével élni …

Anyám nagyon jó.

E szövegben már olvasható a „Zúzza össze a kutyát, őrölje meg a füleit” mondat is, ami már alaposan kimeríti az állatkínzás fogalmát.

De ne is foglalkozzunk ezzel túl sokat, nézzük meg  az orosz változat kínaira, majd annak héberre, végül skót-gael nyelvre való fordítását!

*

KÍNAI (HAGYOMÁNYOS)

我兒子的雞

來吧,真是一塊石頭!雞貽貝,布

房間住這裡嗎?

現在,上帝是善良的。

如何放面料!

他跑來跑去

他甚至爬進盒子裡

他記得曲折

而且他們不離開房間。

他們不贏,他們不贏!

像一隻鴿子一樣

大麻種子的類型

小國王沒有更好的生活。

因此雞肉很好

你會感激的

沒有工業化

雞蛋對我媽媽來說很少見。 —

碾碎狗,磨碎耳朵,

我跟你說

你是房子裡的老傭人

你總是人性化

請拉屎

我不懂雞肉

與雞同住…

我媽媽很好。

粘我的兒子

Vagyis magyarul:

A FIAM CSIRKE

Gyere, milyen szikla! Csirkekagyló, ruhával

Itt élsz?

Isten kedves.

Hogyan tegyük fel az anyagot!

Körbefut

Még a dobozba is felmászott

Emlékszik fordulatokra

És nem hagyják el a helyiséget.

Nem nyernek, nem nyernek!

Mint egy galamb

A kendermag típusai

A kis királynak nincs jobb élete.

Tehát a csirke jó

Hálás leszel

Nincs iparosodás

Az anyámnál a tojás ritka. –

Zúzza össze a kutyát, őrölje meg a füleit,

Mondom neked

Ön egy régi szobalány a házban

Mindig ember vagy

Kérjük, szar

Nem értem a csirkét

Csirkével élni …

Anyám jól van.

Ragaszd a fiam

HÉBER

העוף של בני

נו באמת איזה סלע! מולים עוף, בד

אתה גר כאן?

עכשיו, אלוהים הוא טוב לב.

איך לשים את הבד!

הוא מתרוצץ

הוא אפילו טיפס לתיבה

הוא זוכר פיתולים וסיבובים

והם לא עוזבים את החדר.

הם לא מנצחים, הם לא מנצחים!

כמו יונה

סוגי זרעי קנבוס

למלך הקטן אין חיים טובים יותר.

אז העוף טוב

אתה תהיה אסיר תודה

אין תיעוש

ביצים נדירות אצל אמי. –

מרסקים את הכלב, טוחנים את האוזניים,

אני אומר לך

את משרתת ותיקה בבית

אתה תמיד אנושי

חרא

אני לא מבין עוף

לחיות עם עוף …

אמא שלי מאוד טוב.

תקוע את בני

Vagyis magyarul:

A FIAM CSIRKE

Ó, milyen szikla! Csirkekagyló, ruhával

Itt élsz?

Most Isten jószívű.

Hogyan tegyük fel a ruhát!

Ő szaladgál

Még a dobozhoz mászott

Emlékszik fordulatokra

És nem hagyják el a helyiséget.

Nem nyernek, nem nyernek!

Mint egy galamb

A kendermag típusai

A Kis Királynak nincs jobb élete.

Tehát a csirke jó

Hálás leszel

Nincs iparosodás

Anyámban a tojás ritka. –

Összetörje a kutyát, őrölje meg a füleit,

Mondom neked

Régóta házigazda vagy

Mindig ember vagy

szar

Nem értem a csirkét

Csirkével élni …

Anyám nagyon jó.

Ragadtam a fiam

*

Skót-gael:

CEARC MO MHIC

O dè a chreag! Feusgain cearc, anart

A bheil thu a ’fuireach an seo?

A-nis, tha Dia caoimhneil.

Mar a chuireas tu an clò!

Tha e a ’ruith mun cuairt

Dhìrich e eadhon chun bhogsa

Tha cuimhne aige air tionndadh is tionndadh

Agus chan eil iad a ’fàgail an t-seòmair.

Cha bhith iad a ’buannachadh, cha bhith iad a’ buannachadh!

Coltach ri calman

Seòrsan de shìol cainb

Chan eil beatha nas fheàrr aig Little King.

Mar sin tha an cearc math

Bidh tu taingeil

Chan eil gnìomhachas ann

Tha uighean gu math tearc nam mhàthair. –

Smachd an cù, bleith na cluasan,

Tha mi ag innse dhut

Tha thu nad sheirbheiseach dachaigheil fad-ùine

Tha thu an-còmhnaidh daonna

Sìol

Chan eil mi a ’tuigsinn cearc

A ’fuireach le cearc …

Tha mo mhàthair glè mhath.

Stuck mo mhac

Vagyis magyarul:

A FIAM CSIRKE

Ó, milyen szikla! Csirkekagyló, vászon

Itt laksz?

Isten kedves.

Hogyan nyomtassa ki!

Itt fut

Még a dobozhoz mászott

Emlékszik, hogy fordult és fordult

És nem hagyják el a helyiséget.

Nem nyernek, nem nyernek!

Mint egy galamb

A kendermag típusai

A Kis Királynak nincs jobb élete.

Tehát a csirke jó

Hálás leszel

Nincs üzlet

Anyámban a tojás nagyon ritka. –

Ellenőrizze a kutyát, a fülek erózióját,

mondom

Ön hosszú távú háztartási szolga

Mindig ember vagy

Mag

Nem értem a csirkét

Csirkével élni …

Anyám nagyon jól van.

Ragadtam a fiam

Látható, hogy hét – egyébiránt precízen végrehajtott – fordítás után a szöveg tökéletesen zavaros lett. Olyasfajta mondatok szerepelnek benne, mint a cikk címéül választott „Anyámban a tojás nagyon ritka”, sőt az is, hogy „Nem értem a csirkét”.

Nem kis rosszmájusággal erre az lehet mondani, hogy „ …én meg ezt a halandzsa verset.”

*

Ez persze csak teszt. Egyáltalán nem jelenti a fejlesztő IT-szakemberek lebecsülést. Olyasfajta. intellektuális játék, mint amelyhez hasonlót Karinthy is megírt annak idején .

Szabó Szilárd

tabs-top
More in Science & tech
„30 éve szabadon” – konferencia a Váci Dunakanyar Színházban

A rendszerváltás hatásai a kulturális és színházi életre a Visegrádi Csoport országaiban A Váci Dunakanyar Színház 2019. november 8-án a...

Close