Akit minden moccanás megihlet

Akit minden moccanás megihlet – Kaiser László válogatott és új versek kötetéről

A válogatott versek gyűjteménye új olvasatok sorát kínálja. A változó kulturális közeg egyes szavakat felerősít, átformál, új tartalommal tölt fel. Ezért is van különleges helyzetben az ilyen kötetek szerkesztője.

Kaiser László 2018-ban megjelent válogatott verseinek gyűjteménye több évtizedet ölel át. Indul a régmúlt Kádár-korszakból, amiről alig hittük el, hogy vége lehet, aztán átöleli a rendszer- vagy gengszterváltás időszakát, aztán az össze-visszarendeződés világát a nemzeti együttműködés kétes alapú rendszeréig.

Kaiser László sokoldalú személyiség. 1953-ban született Budapesten, az Újlipótvárosban. Szemben a Sziget utcai általános iskolával. Azóta is ott él. Megjegyzem, az iskola a büszkeségei között tartja számon. Láthatjuk arcképét a folyosón.

Költő, író, szerkesztő, könyvkiadó, dramaturg, a művészet mindennapjainak robotosa, szerény szolgálója. Életeleme az irodalom, legyen az dramatizálandó szöveg, könyvelőszó, interjú, tanulmány vagy vers.

Dolgozott színházi dramaturgként Veszprémben, majd a Pannónia Filmstúdióban. 1995-től a Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió vezetője. Különféle lapok szerkesztője, és munkája elismeréseképpen számtalan ösztöndíjat kapott. Kétszer is oklevéllel ismerték el verseit a Salvatore Quasimodo költőversenyen. 2006-ban Petőfi Sándor-sajtószabadság díjban részesült, míg Olaszországban Brianza-díjjal tüntették ki írásaiért.

Kaiser megtanulta a mesterség szabályait, és ehhez társul nála a tehetség és az érzékenység. Arról szól, mit gondoljunk a körülöttünk lévő helyzetekről, különféle alakokról, csapdákról. Megcsinálta magát, néha ellenszélben is. Világleírásban önéletrajzot ír ő is, szomorkás derű húzódik végig írásain. Szordínós lelkületű. Amúgy kalandor és tisztességes. Volt ordas és bárány is. Régebbi írók és költők módjára figyeli földi útja csapásait, a visszautak poklait.

Szemérmesen gondolkodik. József Attila-i dilemmákkal is harcol: miért legyek tisztességes? Ő a legbetegebb egészséges ember, illetve a legegészségesebb beteg ember is – ahogy írja.

A világ táplálja gondolatait. Tanultam, éltem, hol szárnyaltam, hol gyötrődtem – mondja magáról, aztán másutt így jellemzi verseit: monológok és persze regisztrációi mindannak, ami bennem van, és amit magam körül észlelek, tapasztalok, pásztázok.

Elhivatott a nyilvánosság használatára, a valóság bemutatására. Gondjaink, élményeink, bajaink, keserűségeink kifejezője. Istent is keresi. Úgy van vele, mint a hívők: Isten nem egy ideges öregúr, hanem valóságos személy. Közben azt vizsgálja: lehet-e Istennel és nélküle lenni.

Írásai intellektuális merészséggel a jelenről szóló tanúságtételek, hogy a lelki brutalitás ne nyomja el a szabad szellemet, ne bunkósodjon tovább a világ. Ne kelljen szitkot szórni furtonfurt. Pontosan fogalmaz. Jól bánik a nyelvvel, nem csak hobbi számára az irodalom. A magyarság nyelvi egységén alapuló lelki közösségéről ír. Az irodalom tengerén Dante, Berzsenyi, Nagy László, Baranyi Ferenc hajóinak nyomvonalán találjuk az övét, az ő irányuk zsinórmérték számára. Ez adja mondanivalója aranyfedezetét.

Szellemi vezérlő elve a bensőséges közlés, az őszinte szó életről és halálról, mert mindig ez a nóta vége. A szó szent számára. A kifejezés, a pontos megfogalmazás rabja. Kerüli a vajákosokat, a kóbor kutyákat, a cselvetőket, a hazug prófétákat, a léha életű politikusokat. Magához engedi a szavakat, hogy igaz mondatokat formáljon belőlük. Fél a tegnapi hitektől, de élnek benne. Nem kér, nem ad, se magánya, se társa. Köszöni mindenkinek, hogy még köszönhet.

Összegező korunk alakja. Ír magáról, meg a maga nevében is. Aztán nem csak a maga nevében is. Ő is tudja, hogy világunk zaklatott, minden szemlélődő zavarban van. Korunk minden történésében a bizonytalan jövő okozta félelem, szorongás rejtőzik.

Szavai értékítéletet is rejtenek, minősítenek. Nála sem áru a világ. A túlélés a tét. Képes megragadni az élet intimitásait. A lelkében zajló heppeningeket írja. Bogozza a valóság, a képzelet és az empátia szálait. Minden moccanás megihleti.

Azt kutatja: meddig lehet boldogulni világlátásunkkal, hiszen bizalmi válság van, nem hiszünk egymásnak, gyanakvóan kémleljük: hol akar a másik becsapni, átverni, kigolyózni. Hol bukkanunk megint egy hamis hírre, amivel be akarnak minket csapni. Az utcai közbeszéd alantas stílust követ, sok körülöttünk a következmények nélküli ember. Idegpályáira engedi a világ tényeit, átfut rajta sorsa.

Nem Trianon-fókuszú nacionalizmus vezeti, semmi felsőbbrendű dac-magyar tónus a hangjában, szavaiban. Nem fedi el poros képek álmaival a valóságot. Kerüli az operett-világot, a sanzonízű mondatokat. Nem szórakoztató-andalító lírát művel, hiába van erre a legnagyobb igény.

Nála a gyermekkor az édeni nyújtózás kora, de miután a halál tudata kódolva van az agyunkban, és árnyékot vet szép női arcra, okos férfi tekintetre, játszó gyerekre, minden önfeledt pillanatra, ezért kémleljük az eget, vihar jön-e, vagy hószakadás, vagy szárító, pusztító napsütés. És oda az édeni állapot is. Persze néha roncstelepen dőzsöl.

És baj mindig lehet, a nyugalom és a kiegyezés messze lakik innen, így Kaiser a fennálló világgal való elégedetlenségét írja, a jobbítani akarás szándékával. Perel Istennel is anyja halála miatt, mert nincs esendőbb az embernél. Fő a szajré a bűztengerben és a kosztengerben – mondja.

Kaiser izgalmas életáramlások szerzőinek egyike, és ebben a gazdag magyar irodalomban (költészetben) is különleges. Szavai tűpontosan találnak a lelkünkbe, legmélyebb dilemmáinkat mondja ki. Kötete szívmeleg vallomások sora.

A konfliktusokat figyeli, de nem a harmónia ellentétének értelmezésében, hanem a drámák, színdarabok, történetek velejárójaként fogja fel azt, tehát életünk jellemzőjeként értelmezi, mert a kívánatos és a valóságos ritkán talál egymásra sorsainkban, és ezért érdemes írni.

Költészetének erejét közvetlensége adja. Írásai az emlékezés, a visszatérés, az istenkeresés, a számvetés fogalmai köré csoportosíthatók.

Novák Imre

tabs-top
More in Hungary, Kultúra
A MOBILITÁS EGYENLŐ A FENNTARTHATÓSÁGGAL…

Az Inter Traction Electrics Kft. neve bekerült a sikertörténetekkel büszkélkedő cégek sorába, ugyanis autóbusz termékcsaládjuk legújabb típusának bemutatására kaptunk meghívást...

Close