A nagybetűs élet kapujában

Minden kornak megvannak a maga kihívásai. Egyben azonban szinte mindegyik megegyezik. A fiatalokra komoly súly nehezedik. Az elődök eredményeit tovább vinni, ugyanakkor kialakítani a saját elgondolásaik szerinti világukat, egyáltalán nem könnyű feladat. Azonban elkerülhetetlen, hogy az élet megújulási fonalát tovább szőjék. A változás, az innováció ezért elkerülhetetlen. Ez több, mint egyéni stílusteremtés. Sokkal több, mint valami létezőnek az újra gondolása. Ez az a fejlődés, az az evolúciós út, ami a 21. száradban már sokkal árnyaltabb, mint ami ebből a pontból visszatekintve megfigyelhető, ha az elmúlt évmilliók történéseire tekintünk.
(Szerkesztőségi hozzáfűzés: A témára felfigyelt a Civil Rádió,Kapocs Ifjúságsegítő Magazin műsora is. Ajánljuk a 2021.04.13.-án, kedden, 19 órakor kezdődő adás meghallgatását.)

Ahagyományokra építés viszont a felmenők nagy álma. Ezért az új építkezés, az alkotás, örök „harcot” vív a régebben létezővel. Van, ami ebben a viadalban örökre eltűnik, és van, ami látszólag a semmiből születik meg. Mindezért érdemes megtalálni az egyensúlyt. Azt, ami képes a régire építkezve, a jól bevált hagyományokat tiszteletben tartva, újat létrehozni.
Ez a törekvés egyesül az E-tabló, innovációs projektben. Ami egyesíti a hagyományt és a 21. század technikai fejlődésének potenciáljait. Maga a hagyomány, a középiskolai éveket lezáró érettségihez kapcsolódó tabló, amit az iskolák híven megőriznek. Az innováció, ennek a tablónak az online megvalósítása, ami azonban sokkal több, mint a kibertérbe költöztetett tablókép. Az E-tabló egy olyan online felület, ami interaktív, valamint több funkciós. Ezzel kor-kompatibilis eszközzé válik. A tabló „életre kel”.

forrás:   e-tablo.eu 

Az E-tabló projekt újkori eszköze a kommunikációnak. Hiszen abban az idő-pillanatban születik, amikor egy fiatalnak már készen kell állnia arra, hogy kilépve a „nagybetűs élet” terébe, készségek és képességek birtokában hozzon majd saját döntéseket önmagával kapcsolatban.

A felnőtté válás minőség váltás…

A nagykorúság, nem csupán egy jogi értelemben felhatalmazó minőség váltás. Hanem olyan tényező, amihez az egyéni felelősségvállalás éppen úgy kötelezően kapcsolódik, mint a sok fiatal által nagyon áhított önálló döntési jog. Hiszen a nagykorúság elérésével, az ember önállóan dönthet az életével kapcsolatban. Ennek minden előnyével, és minden súlyával szembesülve. Viszont ahhoz, hogy a „nagybetűs életben” egy fiatal jól érvényesüljön, ráleljen a saját útjára, kellenek azok a képességek, amiknek a megszerzése furcsa mód ugyan arra az időszakra esik, amikor számtalan feladat, jó néhány megmérettetés, és egyéni vágyak sokasága mérkőzik meg egymással.
Az E-tabló eszköz az említett folyamatban. Arra lehetőség, hogy segítse a fiatalokat a készség-, és képességfejlesztésben. Mindezt olyan formában, ami a kreativitásra épít. Az egyéni megmutatkozások, a személyes kvalitások bemutatása, a közösségben történő alkotás, mint formáló erő, amely az egyént éppen úgy motiválja, mint ahogy a közösségi jelenlétnek adhat egy új jelentést.

Csapatmunka, forrás:   e-tablo.eu 

Miért olyan lényeges mindez? Mert a gyermekkor gyorsan véget ér. A fiatal felnőtté válás viszont koránt sem csupán az egyén jogainak bővülését jelenti. Kilépve a gyermekkor védett övezetéből, gyakran váratlan formákban és gyorsan érkeznek az első „pofonok”, amikor kiderül, hogy nem csak a történelmi évszámok ismerete és a Pitagorasz tétel bemagolása üdvözítő. Mert itt már nincsenek osztályzatok abban az értelemben, ahogy azt eddig megszokták. Az osztályzatokat felváltják a teljesítmény értékelések, amik adott esetben a munkahelyi státuszt is befolyásolhatják. Bár a felsőfokú tanulmányok idején van még egy kis időnyerés, azonban sokan egyből a munka világába kerülnek. Valóban ki a „nagybetűs életbe”. Ahol életteret kell teremteni, fenntartani önmagukat, és megkeresni a helyüket a világban akképpen, ahogy azt többnyire akkor sem képes felmérni egy tizenéves, ha pontosan látja a szülei életét, naponta szembesül a társadalomban érzékelhető folyamatokkal.
Az E-tabló persze nem vállalhatja fel ennek a kérdésnek a komplex megoldását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy egy kedves hagyomány innovációjának megteremtésével, kinyisson egy új teret. Új, kreatív megoldásokat magukba foglaló felületekkel bővítse a korábban statikus, csupán a képi emlék megőrzését szolgáló osztály tablót.


Mit tud hozzátenni az E-tabló a fejlődéshez?
– Az egyéni bemutatkozás során, az ön-bemutatás, a saját értékek megfogalmazni tudása képességét fejleszti, ami nem csak egy önéletrajz írás, vagy állásinterjú esetén hasznos. A felsőoktatásban, vagy egy munkahelyre történő beilleszkedésben egyaránt nélkülözhetetlen a jó kommunikáció. Ezen túl, abban esetben, ha az E-tabló nem közvetlenül az érettségi előtt épül, hanem már akár 3. osztálytól, vagy 6 osztályos középiskolában 10. osztálytól, folyamatosan építve, bővítve készítik, akkor erős ösztönző tényező lehet az egyéni teljesítménynövelésre. Hiszen az egyéni bemutatkozás, a személyes kvalitások, az elért eredmények megmutatásának tere. Olyan, mint egy jól összeállított portfólió.

– A sztorik, történetek a közösség tere. A közös élmények megosztása nem csupán a konszenzusos együttműködést segíti elő. Az egyéni érzelmi kötődéseknek a közösségi térben való megnyilvánulása, legalább olyan fontos képesség, mint a megfelelő kommunikáció elsajátítása. Mindemellett a sztorik, történetek megfogalmazása, az esemény leírás, a képi illusztrációk kiválasztása tényleges alkotó folyamat. A döntéshozatali attitűd működésének felismerése, az egyéni elképzelés érvényesítése akképpen, hogy belehelyeződik a közösségi érdek terébe, az ebben való aktív részvétel olyan tapasztalatot ad, ami az élet minden területén előnyösen kamatoztatható.

sztorik, történetek, forrás:   e-tablo.eu 

– A képgaléria, a videók nyilvánossá tétele szintén ezeket a képességeket fejleszti. A prioritások, a meghatározó pontok felismerése, a közös döntés felelőssége, az egyéni érdek érvényesítése, a kvalitások bővítése abban a formában, ami tekintetbe veszi a közösség érdekeit éppen úgy, mint az egyén igényeit, ez így egyben, egy komplex edukációs folyamat. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy mindez egy olyan folyamathoz kapcsolódik, ami egyébként is része a középfokú tanulmányokat lezáró időszaknak, akkor könnyen megérthető, hogy egy olyan egyén- és közösségfejlesztő potenciált kínál az E-tabló, ami koránt sem megterhelő, sokkal inkább inspiráló. Abban a tekintetben is, hogy nem egy statikusan lezárt dologról beszélünk, hanem egy folyamatosan fejleszthető, tovább vihető online tér születik meg a létrehozásával.

– A zárt csoport technikai értelemben, a mindenki által már jól ismert közösségi felületek működési mintája szerint épül fel. Ugyanakkor amíg az E-tabló többi része nyilvános, a zárt csoport magának a közösségnek szolgál kommunikációs felületként. Ez a tér olyan információk megosztására alkalmas, ami nem tartozik külső félre, ugyanakkor a mindennapi élet szervezésében, esemény generálásban kiváló eszköz. Legyen szó bármely esemény megszervezéséről, konzultációs térként kiváló lehetőség mindamellett, hogy dokumentálási helyként is alkalmas. A középfokú tanulmányok lezárását követően is fenntartható, ezért későbbi események, érettségi találkozók szervezése, kapcsolat fenntartás, a lehető legkönnyebben megvalósítható általa.

– Mindezen túl az E-tabló technikai edukációt is magában foglal. A technikai felületet egy fiatal webdesigner csapat készíti, az oldal megépítését projekt szakértő mentorálja, viszont az oldal elkészültét követően, a tartalom folyamatos frissítése már a fiatalok feladata, amihez konkrét technikai felkészítést kapnak. Ez azért kiemelt lehetőség, mert ma már egyre kihagyhatatlanabb képesség, hogy legalább alapfokon, kezelői szinten értsen mindenki az internetes felületekhez. Ebbe beleértve a tartalom feltöltés képességét is.

edukáció, forrás: Pixabay

– Az E-tabló még egy fontos potenciállal bír. A kapcsolatteremtés az a terület, ami a mai kor embere számára bár látszólag rendkívül könnyű, mégsem annyira magától értetődő. Ennek az élő, interaktív felületnek köszönhetően azonban egymásra láthatnak intézmények, iskolák, diák közösségek. Ami pedig megteremthet olyan új kapcsolódási pontokat, amik enélkül nem jöhetnének létre.

– E-tabló versenyekre is készülünk, ahol a legkreatívabb E-tablók mérettetnek majd meg egymással. Hisszük, hogy nem csak magyarországi, hanem határon túli, és más kontinenseken lévő magyar nyelvű iskolák is élnek a lehetőséggel. Ezáltal pedig egy olyan nemzetközi léptékű kapcsolatrendszer is kiépülhet, ami a fiatalok kapcsolati tőkéjét képes szélesíteni, nem csak a középiskolai évek során. Megismerni, belelátni más országok tanítási formáiba, az ottani diákok eredményeibe és élményeibe olyan ismeretekkel is bővítheti ezt a korosztályt, ami hasznára válik mindenkinek.

– Az E-tabló arra is remek alkalom, hogy a következő generációk beletekintve ezekbe az oldalakba, választani tudjanak iskolát maguknak. Kicsit belelássanak az ottani életbe. Más aspektusokat is megismerve, mint a hagyományos nyílt napok néhány órás látogatásai keretében. Ráadásul az ott tanulók élményein keresztül látva az intézményi lehetőségeket, adottságokat. Ez is egy olyan pozitív hozadék, amik intézmények hírnevének öregbítése mellett, a következő nemzedékek számára ad jobb döntési teret. A mostani fiatal generáció, ezáltal sokat tehet az utánuk jövőkért.

közös út, forrás: e-tablo.eu

Az E-tabló egy eszköz. Eszköz az értékmegőrzésre, értékteremtésre. Egyben magába foglalja annak a lehetőségét, hogy a következő nemzedék új hagyományokat építhessen. Az E-tabló azt is lehetővé teszi az alkotói folyamatnak köszönhetően, hogy a fiatalok megtanulják és érvényesítsék egymás véleményének, nézőpontjának az elfogadását. A vélemény ütköztetések, a megbeszélések, a kiválasztások során tapasztalatot szereznek saját gondolkodásmódjukról. A felnőtt világba való illeszkedésről, a kommunikáció több szintű fontosságáról, a generációk közötti együttműködést is beleértve. Hiszen bár a fiatalok maguk készítik el a saját E-tabló tartalmukat, mindez mégis kapcsolódik az iskolájukhoz, a tanáraikhoz. Lesznek olyan kérdések, amikben konszenzusos megállapodásra lesz szükség abban, hogy mi hogyan kerülhet ki a nyilvános felületre. Ezt is meg kell tanulni. A felelős megnyilvánulást a külvilág felé. Súlyozni szempontokat, adott esetben érzelmi vonatkozásokat. Mit kell, lehet, érdemes a világ elé tárni és mi az, ami a csoport, a közösség saját dolga. Annál is inkább, mert ez részben morális értékrendet is jelent. Aminek kialakítása még a felnőttek szövevényes világában sem mindig sikerül tökéletesen, ha a közösségi oldalakon történő megnyilvánulásokat vesszük alapul.
Mindez azt jelentheti, hogy olyan új lehetőségek tárházát hozzuk létre közösen, ami kiszélesíti a kompetencia, készség és képesség hálót. Motiválja a fiatalokat az eredmény alapú teljesítmény növekedésre. Hozzájárul ahhoz a magabiztosabb kommunikációhoz, ami ugyanakkor mások szempontjainak a tiszteletben tartásán és elfogadásán alapul. Ami jó alapja lehet annak a társadalom formáló folyamatnak, amiben a fiatalok elfogadottsága, partnernek tekintése nem csak egy divatos szlogen, hanem mindennapi gyakorlat. Ennek köszönhetően pedig felnőve, a saját világuk kialakításakor természetes marad számukra mindaz, amit menet közben elsajátítottak. Ahol önmagukat felvállalva, saját érdekeiket képviselve, mégis a közösség szempontjait is érvényesítve sodorják tovább az élet fonalát.

Csaba Beatrix

tabs-top
More in Életmód
Idén is keressük az Év Kerékpárútját

Ez évben is közönségszavazás dönti el, hogy melyik útszakasz lesz az évKerékpárútja hazánkban. A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a...

Close